За училището


Уважаеми ученици, спазвайте противоепидемиологичните правила. При влизане в сградата на гимназията, всички ученици да носят и ползват лични предпазни средства /маска или шлем/

Използвайте поставените дезинфектанти и течен сапун.

При движение в сградата на училището следвате стрелките, указващи посоките на движение и съответните вход и изход на сградата.

В съответствие с направените препоръки на МОН и решение на Педагогическия съвет, ПГТМ "Христо Ботев" прилага  локален подход за преминаване към дистанционна форма на обучение от 30.11.20 до 21.12.20. 

                                        Дните 22.12. и 23.12.2020 се включват към зимната ваканция.

От 4.01.2021г. учениците на ПГТМ "Христо Ботев" продължават обучението си в онлай среда до последващо решение на националните ръководните институции и  Педагогическия съвет на ПГТМ "Христо Ботев" 

Използваме профилите в Google домейна на училището - платформата G Suit, Google Classroom, Google meet и другите приложения на Google. При проблеми се свързвайте с класните ръководители 

или с Антоанета Йотова, тел. и Viber 0887094746

Разписание на учебните часове за периода 30.11.2020 - 21.12.2020г.:

 1-ви час

 8:00 - 8:35 часа
 2-ри час

 8:45 - 9:20 часа
 3-ти час

 9:35 - 10:10 часа
 4-ти час

 10:20 - 10:55 часа
 5-ти час

 11:05 - 11:40 часа
 6-ти час

 11:50 - 12:25 часа
 7-ми час

 12:30 - 13:05 часа
 1-ви следобеден час
(клубове, производствена практика, 3-час по ФВС)
 14:00 - 14:35 часа
 2-ри следобеден час
(клубове, производствена практика, 3-час по ФВС)

 14:45 - 15:20 часа
 3-ти следобеден час
(клубове, производствена практика, 3-час по ФВС)

 15:25 - 16:00 часа


Иновативно училище за 2018/2019г. и 2019/2020г.

Професионална гимназия по техника и мениджмънт "Христо Ботев" - БотевградОткрита е на 27.08.1962г. в отговор на бързо развиващата се тогава промишленост в Ботевград. От 1967 ПГТМ"Христо Ботев" се настанява в собствена сграда, а през 1972г. се открива и общежитие. В края на 2013г. то е основно ремонтирано и реконструирано по ОП "Регионално развитие".

Мотото на гимназията е: "Училище с традиции и бъдеще", защото успешно съчетава професионалното обучение по традиционните специалности (Автотранспортна техника, Промишлена електроника) и съвременни с поглед в бъдещето (Газова техника, Компютърна техника и технологии, Системно програмиране, Бизнес администрация, Посредник на трудовата борса).

От създаването си до сега ПГТМ "Христо Ботев" защитава своя престиж на елитно професионално учебно  заведение, подготвящо висококвалифицирани специалисти. В направената от Министерството на образованието, младежта и науката  класация Топ 5 на професионалните училища в България за реализацията на завършилите ученици на пазара на труда, ПГТМ "Христо Ботев" заема второ място. Това е доказателство за качеството на образованието, което училището предлага.

Учителският колектив е екип от опитни педагози, специалисти в своята област, желаещи да докажат себе си учители, повечето от които с придобита  професионално-квалификационна степен.

Училището разполага с много добра материално-техническа база:

  • 25 класни стаи, оборудвани с бели дъски и нови ученически бюра и столове; 
  • Учебни работилници и лаборатории, подсигуряващи практическото обучение по всички специалности;
  • 8 компютърни кабинета, оборудвани с най-съвременни компютърни системи и с непрекъснат достъп до високоскоростен интернет;
  • Библиотека с над 17000 тома художествена и техническа литература;
  • Физкултурен салон, фитнес и тенис зали;
  • Здравен кабинет.

През 2007г. училището получава лицензия от НАПОО за регистриране на Център за професионално обучение. Това дава възможност за възпитаниците на ПГТМ "Христо Ботев"едновременно с изучаването на основната специалност да получават и допълнителна квалификация на преференциални цени по следните професии:Още по темата...


ЗА ПАТРОНА НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТЕХНИКА И МЕНИДЖМЪНТ "ХРИСТО БОТЕВ":

Hristo Botev.mp4
https://drive.google.com/file/d/1QXZTRcMBJhHd5SLWX9ppYJ3iI04EGwhC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1R97DPePcayoMQfty7eNSVhkj7XjHf93j/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ytq5il7NyWFsic5YuAl8Q_3M3Oq8pHBU/view?usp=sharing
 
 
Емблеми на училището от създаването му през 1962г. до днес

                                                                            Знаме на ПГТМ "Христо Ботев"