За училището


Уважаеми ученици, спазвайте противоепидемиологичните правила. При влизане в сградата на гимназията, всички ученици да носят и ползват лични предпазни средства.

Използвайте поставените дезинфектанти и течен сапун.

При движение в сградата на училището следвате стрелките, указващи посоките на движение и съответните вход и изход на сградата.

В съответствие с направените препоръки на МОН и решение на Педагогическия съвет, ПГТМ "Христо Ботев" прилага  локален подход за преминаване към дистанционна форма на обучение или смесена по випуски. 

                        От 4.02.2021г. учениците на ПГТМ "Христо Ботев" продължават обучението както следва: 

от 4 февруари до 17 февруари - 8 и 12 класове 
от 18 февруари до 2 март - 10 и 11 класове
от 4 март до 17 март - 9 и 12 класове

За дистанционно обучение използваме профилите в Google домейна на училището - платформата G Suit, Google Classroom, Google meet и другите приложения на Google. При проблеми се свързвайте с класните ръководители 

или с Антоанета Йотова, тел. и Viber 0887094746

Разписание на учебните часове в сила от 04 февруари 2021 г.:

 1-ви час

 8:00 - 8:40 часа
 2-ри час

 8:50 - 9:30 часа
 3-ти час

 9:45 - 10:25 часа
 4-ти час

 10:35 - 11:15 часа
 5-ти час

 11:25 - 12:05 часа
 6-ти час

 12:15 - 12:55 часа
 7-ми час

 13:00 - 13:40 часа
 1-ви следобеден час
(клубове, производствена практика, 3-час по ФВС)
 14:00 - 14:40 часа
 2-ри следобеден час
(клубове, производствена практика, 3-час по ФВС)

 14:50 - 15:30 часа
 3-ти следобеден час
(клубове, производствена практика, 3-час по ФВС)

 15:40 - 16:20 часа


Иновативно училище за 2018/2019г. и 2019/2020г.

Професионална гимназия по техника и мениджмънт "Христо Ботев" - БотевградОткрита е на 27.08.1962г. в отговор на бързо развиващата се тогава промишленост в Ботевград. От 1967 ПГТМ"Христо Ботев" се настанява в собствена сграда, а през 1972г. се открива и общежитие. В края на 2013г. то е основно ремонтирано и реконструирано по ОП "Регионално развитие".

Мотото на гимназията е: "Училище с традиции и бъдеще", защото успешно съчетава професионалното обучение по традиционните специалности (Автотранспортна техника, Промишлена електроника) и съвременни с поглед в бъдещето (Газова техника, Компютърна техника и технологии, Системно програмиране, Бизнес администрация, Посредник на трудовата борса).

От създаването си до сега ПГТМ "Христо Ботев" защитава своя престиж на елитно професионално учебно  заведение, подготвящо висококвалифицирани специалисти. В направената от Министерството на образованието, младежта и науката  класация Топ 5 на професионалните училища в България за реализацията на завършилите ученици на пазара на труда, ПГТМ "Христо Ботев" заема второ място. Това е доказателство за качеството на образованието, което училището предлага.

Учителският колектив е екип от опитни педагози, специалисти в своята област, желаещи да докажат себе си учители, повечето от които с придобита  професионално-квалификационна степен.

Училището разполага с много добра материално-техническа база:

  • 25 класни стаи, оборудвани с бели дъски и нови ученически бюра и столове; 
  • Учебни работилници и лаборатории, подсигуряващи практическото обучение по всички специалности;
  • 8 компютърни кабинета, оборудвани с най-съвременни компютърни системи и с непрекъснат достъп до високоскоростен интернет;
  • Библиотека с над 17000 тома художествена и техническа литература;
  • Физкултурен салон, фитнес и тенис зали;
  • Здравен кабинет.

През 2007г. училището получава лицензия от НАПОО за регистриране на Център за професионално обучение. Това дава възможност за възпитаниците на ПГТМ "Христо Ботев"едновременно с изучаването на основната специалност да получават и допълнителна квалификация на преференциални цени по следните професии:Още по темата...


ЗА ПАТРОНА НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТЕХНИКА И МЕНИДЖМЪНТ "ХРИСТО БОТЕВ":

Hristo Botev.mp4
https://drive.google.com/file/d/1QXZTRcMBJhHd5SLWX9ppYJ3iI04EGwhC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1R97DPePcayoMQfty7eNSVhkj7XjHf93j/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ytq5il7NyWFsic5YuAl8Q_3M3Oq8pHBU/view?usp=sharing
 
 
Емблеми на училището от създаването му през 1962г. до днес

                                                                            Знаме на ПГТМ "Христо Ботев"