ЦПО

Професии и специалности в ЦПО към ПГТМ "Христо Ботев"

 • Машинист на пътностроителни машини
 • Водач на електрокари и мотокари за работа в предприятията-втора група универсални и специализирани високоповдигачи
 • Водач на МПС, категория В
 • Финансист, специалности:Банково дело, Застрахователно и осигурително дело
 • Оперативен счетоводител
 • Данъчен и митнически посредник, специалности: Митническа и данъчна администрация, Митническо и данъчно обслужване
 • Оператор на компютър
 • Икономист - информатик
 • Заварчик
 • Машинен оператор, специалност: Машини и съоръжения за заваряване
 • Стругар
 • Шлосер
 • Електромонтьор, специалност: Електрически инсталации
 • Огняр
 • Химик-оператор, специалност:Технология на полимерите
 • Хлебар - сладкар, специалности: Производство на хляб и хлебни изделия, Производство на сладкарски изделия
 • Шивач
 • Работник в дървообработването, специалности: Производство на фасонирани материали, Производство на бъчви
 • Строител, специалности: Кофражи, Армировка и бетон, Зидария, Мазилки и шпакловки, Вътрешни облицовки и настилки, Външни облицовки и настилки, Бояджийски работи, Строително дърводелство, Строително тенекеджийство, Покриви
 • Помощник в строителството, специалност: Основни и довършителтни работи
 • Помощник пътен строител, специалност: Пътища, магистрали и съоръжения
 • Озеленител, специалности: Парково строителство, Цветарство
 • Помощник-инструктор по спортно-туристическа дейност
 • Хотелиер
 • Готвач, специалност: Производство на кулинарни изделия и напитки
 • Сервитьор - барман
 • Организатор на туристическа дейност, специалности: Организация на туризма и свободното време, Селски туризъм
 • Екскурзовод
 • Фризьор
 • Козметик
 • Спасител при бедствия, аварии и катастрофи
 • Охранител, специалност: Физическа охрана на обекти