Посещение на ученици в “Сенсата Технолоджист”

8.11.2016

На 4 ноември 16 ученика от 11 б и 12 б клас, специалност “Компютърна техника и технологии” посетиха фирма “Сенсата Технолоджист” в Ботевград. Визитата бе в рамките на програмата “Отворени врати” на компанията, насочена към ученици от трите средни училища в Ботевград и едно от Етрополе.

Целта на посещението бе да се запознаят учениците с производствените процеси и продукти на компанията, нейната историята и възможностите за обучение и работа, които тя предлага. През цялото време с учениците бяха представители от екипа по „Човешки ресурси“, а по време на две от презентациите работата си представиха служители с ръководни функции от производствената дейност и от инженерния екип по поддръжка.

Изключително полезни бяха съветите за започване на нова работа - как се пише и оформя CV, как да се подготвят и представят кандидатите по време на интервю за работа. Представени бяха обучителните програми в компанията. Представителите от отдел “Човешки ресурси” търпеливо и подробно отговаряха на въпроси, които вълнуваха учениците.

Посещението показа на учениците ежедневието на работещите в реални производствени условия. Учениците станаха свидетели как се съблюдават и спазват фирмените правила и как се осигурява реда и безопасността по време на работа, както и на входа и изхода на фирмата. Учениците се убедиха във взаимовръзката между обучение и кариерно израстване, прецениха своите възможност и оцениха целите си.