Посещение в Технически университет - Габрово

8.11.2016

На 28.10.2016 г. ученици и учители от ПГТМ "Христо Ботев" посетиха Технически университет - Габрово. Те бяха запознати със структурата на учебното заведение. Беше им представена презентация за специалностите, които предлага университетът.

Учениците бяха от различни професионални направления и специалности – Електроника, Компютърна техника и технологии, Автотранспортна техника, Газова техника, Икономика. В работните срещи и дискусии участваха ръководителите на съответните катедри в ТУ.

В направление „Електроника“ бяха демонстрирани практически учебни занятия като работа с програмен продукт за изчертаване на електронни схеми, програмиране на микроконтролер и практическо управление на електронна схема. Всеки ученик имаше възможност да проектира сам и да отчете резултат от поставената задача за изпълнение.

Учениците от специалност „Газова техника“ разгледаха катедрата по Хидравлика и пневматика. Запознаха се с новостите относно системите за енергийна ефективност. Видяха действащ макет на отоплителна инсталация с подово отопление. Разгледаха лаборатории в катедрата, в които се извършват научни изследвания с нанофлуиди.

ПГТМ "Христо Ботев" и ТУ Габрово от няколко години имат договор за сътрудничество, благодарение на което учениците се ползват с предимство и редица привилегии при кандидатстване в университета.