Официално откриване на

 новата 2016/2017 учебна година

15.09.2016

Откриване на новата учебна година
С пожелание за здраве и успехи за всички ученици, учители и служители на ПГТМ "Христо Ботев"!

https://drive.google.com/file/d/0B7E3Dh0n8pdmUnl6dEJxc0tIWFU/view?usp=sharing 
https://drive.google.com/file/d/0B7E3Dh0n8pdmOEFqVjFvVmVud0U/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/0B7E3Dh0n8pdmWFFLVnc1cDRwMmc/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/0B7E3Dh0n8pdmZFJiLXFYYWlIazg/view?usp=sharing

https://drive.google.com/open?id=0B7E3Dh0n8pdmZFJiLXFYYWlIazg