Новини

Баскетболна среща между бивши и настоящи възпитаници на ПГТМ "Христо Ботев"

при отбелязване на 50-годишния юбилей на училището

21 Ноември, 2012 г.

спортна зала "Балкан"