Новини

УЧЕБНО-ТРЕНИРОВЪЧНИ ФИРМИ


УТФ е симулирано, виртуално, фиктивно копие на реална фирма, в което участниците сами могат да извършват и тренират всички дейности на реалната фирма с изключение на реални пари, продукция или услуги.
Обучението в УТФ е метод, чрез който учениците получават професионална квалификация в рамките на един практически ориентиран учебен процес, виждат и проследяват търговските процеси и техните взаимовръзки, както и цялостното ръководство на дадено предприятие. Същевременно те натрупват социален опит и у тях се възпитава поведение за работа в екип.
Ежегодно училищните учебни фирми представят своите постижения в национални и международни панаири на УТФ, където учениците демонстрират умения за комуникация между фирмите, водят преговори, сключват договори и сделки.

Учебно-тренировъчни фирми в ПГТМ "Христо Ботев":

УТФ "МИГ-МИГ" ООД - първата регистрирана учебно-тренировъчна фирма в професионална гимназия на територията на София област.
Предмет на дейност - Търговия с моторни превозни средства.
Участия в панаири на УТФ:

 • 2004г., София- първа награда за дебют
 • 2005г., Варна - награда на спонсорите за най-атрактивен щанд
 • 2006г., Скопие, Република Македония - трето място и бронзов медал в конкурса за най-добър щанд и второ място, купа и сребърни медали в конкурса за най-добра видео реклама
 • 2007г., Международен панаир, Скопие, Република Македония - второ място за най-добър щанд
 • 2007г., Пловдив - сертификат за успешно представяне

УТФ "АВИС" ООД
Предмет на дейност - Търговия с натурални сокове, пюрирани изделия, плодови млека и др.
Участия в панаири на УТФ:
 • 2008г., Международен панаир, Скопие - грамота и плакет, трето място за най-добър щанд

УТФ "ЗЕМЕН РАЙ" ООД
Предмет на дейност - Проектиране и търговия на недвижими имоти.
Участия в панаири на УТФ:
 • 2005г., ІХ Международен панаир , Пловдив - първо място за компютърна презентация на продукт
 • 2006г., І Международен панаир на УТФ, Скопие - второ място за най-добър щанд
 • 2010г., ХІІІ Международен панаир , Пловдив - грамота и плакет, второ място за панаирна промоция

УТФ "ИДЕАЛ" ООД
Предмет на дейност - Търговия с мебели.
Участия в панаири на УТФ:
 • 2007г., Международен панаир, Пловдив - трето място за най-добър щанд
 • 2008г., Международен панаир, Пловдив - първо място ка комплексно представяне
 • 2010г., Международен панаир, Пловдив