Контакти

                      
За подробна информация и контакти:

Професионална гимназия по техника  и мениджмънт  "Христо Ботев"

https://drive.google.com/file/d/0B7E3Dh0n8pdmWHJJdU1pZ0xuczA/view?usp=sharing

2140 Ботевград
ул. "Свобода" 18
тел: (0723) 66 842, 66 646
факс: +359 723 66842
e-mail: pgtm_botevgrad@mail.bg

http://www.pgtmbg.com/


Директор

Иван Николов
Тел.: +359 876770800

Зам. директор Учебна дейност
инж. Ваня Иванова
Тел.: +359 (723) 66842

Зам. директор учебно-производствена дейност
инж. Нина Петкова
Тел.: +359 (723) 66842
Втори час на класа и време за среща между учители и родители:

Вторник, 14:00—15:00
Следвайте ни и във