Прием

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ
ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 г.

СЛЕД ЗАВЪРШЕН 7 КЛАС

Вид дейност

Срок

1

Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба №10 от 01.09.2016 г. Писмено уведомяване на учениците за допускането им до участие в приема.

03.07 - 05.07.2019 г. вкл.

2

Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране.

до 11.07.2019г. вкл.

3

Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране.

до 16.07.2019 г. вкл.

4

Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране.

до 18.07.2019 г. вкл.

5

Записване на приетите ученици на втори етап на класиране.

до 22.07.2019 г. вкл.

6

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране.

23.07.2019 г.

7

Подаване на документи за участие в трети етап на класиране.

24.07 - 25.07.2019 г. вкл.

8

Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране.

29.07.2019 г.

9

Записване на приетите ученици на трети етап на класиране.

31.07.2019 г.

10

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране.

01.08.2019 г.

11

Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване.

определя се от Директора на училището до 10.09.2019 г. вкл.

12

Утвърждаване на осъществения държавен план прием.

до 13.09.2019 г. вкл.Приемно време: от 7:30ч. до 16:30ч.