Прием

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ
ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 г.

СЛЕД ЗАВЪРШЕН 7 КЛАС

Вид дейност

Срок

1

Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба №10 от 01.09.2016 г. Писмено уведомяване на учениците за допускането им до участие в приема.

16.06 - 22.06.2017 г. вкл.

2

Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране.

до 27.06.2017г. вкл.

3

Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране.

28.06 - 30.06.2017 г. вкл.

4

Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране.

до 04.07.2017 г. вкл.

5

Записване на приетите ученици на втори етап на класиране.

05.07 - 07.07.2017 г. вкл.

6

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране.

10.07.2017 г.

7

Подаване на документи за участие в трети етап на класиране.

11.07 - 13.07.2017 г. вкл.

8

Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране.

до 15.07.2017 г. вкл.

9

Записване на приетите ученици на трети етап на класиране.

18.07 - 19.07.2017 г. вкл.

10

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране.

21.07.2017 г. вкл.

11

Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване.

определя се от Директора на училището до 04.09.2017 г. вкл.

12

Утвърждаване на осъществения държавен план прием.

до 14.09.2017 г. вкл.Приемно време: от 7:30ч. до 16:30ч.