Прием

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ
ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 г.

СЛЕД ЗАВЪРШЕН 7 КЛАС

Вид дейност

Срок

1

Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба №10 от 01.09.2016 г. Писмено уведомяване на учениците за допускането им до участие в приема.

20.06 - 26.06.2018 г. вкл.

2

Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране.

до 03.07.2018г. вкл.

3

Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране.

04.07 - 06.07.2018 г. вкл.

4

Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране.

до 12.07.2018 г. вкл.

5

Записване на приетите ученици на втори етап на класиране.

13.07 - 17.07.2018 г. вкл.

6

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране.

19.07.2018 г.

7

Подаване на документи за участие в трети етап на класиране.

20.07 - 24.07.2018 г. вкл.

8

Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране.

до 26.07.2018 г. вкл.

9

Записване на приетите ученици на трети етап на класиране.

27.07 - 30.07.2018 г. вкл.

10

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране.

02.08.2018 г. вкл.

11

Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване.

определя се от Директора на училището до 11.09.2018 г. вкл.

12

Утвърждаване на осъществения държавен план прием.

до 14.09.2018 г. вкл.Приемно време: от 7:30ч. до 16:30ч.