Прием

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ
ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018г.

СЛЕД ЗАВЪРШЕН VIII клас 


Вид дейност

Срок

1

Подаване на документи за участие в първи етап на класиране

03.07 - 05.07.2017 г. вкл.

2

Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране.

до 06.07.2017 г. вкл.

3

Записване на приетите ученици на първи етап на класиране

07.07.2017 г.

4

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след първи етап на класиране

10.07.2017 г.

5

Подаване на документи за участие във втори етап на класиране

11.07.2017 г.

6

Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране.

до 13.07.2017 г. вкл.

7

Записване на приетите ученици на втори етап на класиране.

14.07.2017 г.

8

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране.

до 18.07.2017 г. вкл.

9

Подаване на документи за участие в трети етап на класиране.

19.07.2017 г.

10

Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране.

20.07.2017 г.

11

Записване на приетите ученици на трети етап на класиране.

21.07.2017 г.

12

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране.

до 26.07.2017 г. вкл.

13

Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване.

определя се от Директора на училището до 04.09.2017 г. вкл.

14

Утвърждаване на осъществения план прием.

до 14.09.2017 г. вкл.Приемно време: от 7:30ч. до 16:30ч.