Проекти


                                                        
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“

Схема  BG05M2OP001-3.002 „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“


Среща на ученици от ПГТМ "Христо Ботев"с играчи от мъжкия отбор на „Балкан“ - Ботевград

На 20.11.2017г.  Мими Михайлова, ръководител на „Клуб по спортни занимания – баскетбол“ от ПГТМ "Христо Ботев"- Ботевград, работещ по проект BG05M2OP001-3.002-0120– „Чрез образование – към успешна социална реализация“ по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ организира демонстративна тренировка, проведена в Арена Ботевград.

На мероприятието бяха поканени баскетболисти от мъжкия отбор на „Балкан“ Ботевград – Христо Захариев, Венцислав Петков, Дейвид Хоутън и бившите възпитаници на ПГТМ "Христо Ботев" Здравко Христов и помощник-треньора Преслав Пешев. Проявата започна с представяне на отбора и кратка беседа-разговор. Играчите от отбора на „Балкан“ разказаха за своя баскетболен път и отговориха на многобройните въпроси на учениците. След това на практическото занятие момчетата от клуба получиха ценни практически съвети и им бяха демонстрирани някои основни баскетболни техники.

В знак на благодарност учениците подариха на баскетболистите торта с емблемата на „Балкан“.

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

  
-------------------------------------- http://www.eufunds.bg/ --------------------------------------

 Проект  BG05M20P001-3.002-0120-Чрез образование-към успешна социална реализация, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.