Проекти


                                                        
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“

Схема  BG05M2OP001-3.002 „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“

Проект  BG05M20P001-3.002-0120-Чрез образование-към успешна социална реализация


Среща на ученици от ПГТМ "Христо Ботев"

с играчи от мъжкия отбор на „Балкан“ - Ботевград

  

На 08.12.2016г. „Клуб по спортни занимания – баскетбол“ от ПГТМ "Христо Ботев"- Ботевград, работещ по проект BG05M2OP001-3.002-0120 – „Чрез образование – към успешна социална реализация“ по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ проведе демонстративна тренировка с участието на изявени баскетболисти от мъжкия отбор на „Балкан“– Ботевград.

Срещата се проведе в Арена Ботевград.

Присъстваха бившите възпитаници на ПГТМ "Христо Ботев" и многократни ученически републикански шампиони с отбора на нашето училище Преслав Пешев – помощник-треньор на отбора на „Балкан“ и Николай Маринов – състезател в отбора на „Балкан“. В срещата участваха и играчите Станимир Маринов, който е и национален състезател, и Михайло Секулович от Черна гора.

Срещата започна с представяне на баскетболистите и кратка беседа-разговор с тях.Те отговориха на въпросите на учениците, за това как са започнали да се занимават с любимата игра, какво им е дал баскетбола, как са съчетавали ученето с тренировките.

„Поздравявам всички момчета с това, че са избрали да се занимават със спорт извън всекидневната си дейност, а не да стоят предимно пред компютрите. И искам да ги насърча да продължават в този дух, защото да се спортува е изключително важно“, бе посланието към тях  на Станимир Маринов.

Срещата завърши тренировка и  демонстрации, от които учениците останаха много впечатлени.

"Целта е учениците да се занимават с баскетбол през свободното си време и това става по два часа седмично, Тази демонстративна тренировка е първата от няколкото по-значими прояви, които сме предвидили до края на учебната година", каза ръководителят на клуба Мими Михайлова, която е преподавател в ПГТМ "Христо Ботев".


https://drive.google.com/file/d/0B7E3Dh0n8pdmUnVNcnRQc3ZqeVE/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/0B7E3Dh0n8pdmQnptN2FvdUNOdk0/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/0B7E3Dh0n8pdmbVFQVElwbVRmN28/view?usp=sharing

-------------------------------------- http://www.eufunds.bg/ --------------------------------------

 Проект  BG05M20P001-3.002-0120-Чрез образование-към успешна социална реализация, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.