Проекти


                                                        
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“

Схема  BG05M2OP001-3.002 „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“

Проект  BG05M20P001-3.002-0120-Чрез образование-към успешна социална реализация


Участие на ученици от ПГТМ „Христо Ботев“ в турнир по тенис на маса

На 11.02.2018г. в ОУ“Н.Й.Вапцаров“ – Ботевград се проведе традиционният възпоменателен турнир по тенис на маса в памет на Данчо Доганов /бивш състезател и треньор по тенис на маса/. Участниците бяха разделени в три възрастови групи – деца, юноши и мъже.

От ПГТМ "Христо Ботев" – Ботевград в групата на юношите участие взеха 4 ученици.

Жребият не беше много благосклонен и изправи наши ученици един срещу друг още в първия кръг. След оспорвани срещи Петко Валентинов Петков от 11-а клас се класира на второ място.

Нашите ученици се включиха и във възрастовата група на мъжете. Въпреки че не се класираха на първите три места, те се представиха много достойно.

 
 
 
 
 
 

  
-------------------------------------- http://www.eufunds.bg/ --------------------------------------

 Проект  BG05M20P001-3.002-0120-Чрез образование-към успешна социална реализация, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.