Проекти


                                                        
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“

Схема  BG05M2OP001-3.002 „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“

Проект  BG05M20P001-3.002-0120-Чрез образование-към успешна социална реализацияСедмицата по предприемачество в ПГТМ "Христо Ботев"

 

Ученици от ПГТМ "Христо Ботев"-Ботевград се включиха в Световната седмица на предприемачеството. Официален домакин за нашата страна от е Джуниър Ачийвмънт България. Целта на световната инициатива, в която през миналата година се включиха над 160 държави и близо 25 милиона души от цял свят, е да вдъхнови младите хора да изследват потенциала си и да го развият чрез иновации и въображение. В рамките на тази седмица милиони млади хора по света вземат участие в инициативи, насърчаващи предприемаческо мислене и поведение, генерирайки нови идеи и търсейки нови пътища за развитие.

На 14.11.2017г., в 410 кабинет на ПГТМ "Христо Ботев" Ботевград от 13.10 часа  се проведоха две мероприятия, посветени на Световната седмица на предприемачеството.

Водещите, младите преподаватели Десислава Колчакова и Иван Иванов запознаха публиката с ползата от предприемачеството и обявиха целите и задачите на Световната седмица по предприемачество по линия на „Джуниър Ачийвмънт България”.

Членове на клуб „Предприемачество”, работещ по проект "BG05M2OP001-3.002-0120 - Чрез образование – към успешна социална реализация" с ръководител Галя Димитрова представиха дейността си. Те представиха два свои продукти, които са създали:
  • „Electric Pads” - софтуер, заместващ учебниците на хартиен носител и с помощта на таблет учениците ще имат достъп до всеки учебник за съответния клас
  • “Happy Glasses” - очила със слушалки за слепи хора, които чрез сензори улавят препятствията и неравностите по пътя и ги предупреждават.

Последва викторина, посветена на предприемачеството.  Участваха ученици от 8Б и 8В клас, както и членове от клуба по предприемачество от 9А клас.

Отборите показаха завидни познания за предприемачеството като процес, предприемаческия дух и световни и български примери за предприемачески инициативи.

 

 

-------------------------------------- http://www.eufunds.bg/ --------------------------------------

 Проект  BG05M20P001-3.002-0120-Чрез образование-към успешна социална реализация, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.