Проекти

https://drive.google.com/open?id=1X-_b66IsRkgTx7d_5-Q5_MdUTGV4bwBW
  

ПРОЕКТ 2018-1-BG01-KA102-047193 „ТЪРСЕЩИ, ЗНАЕЩИ И МОЖЕЩИ В ЕВРОПА“ 

№ на Договора:

2018-1-BG01-KA102-047193

Име на проекта:

ТЪРСЕЩИ, ЗНАЕЩИ И МОЖЕЩИ В ЕВРОПА

Период на изпълнение:

01.06.2018г. до 31.05.2019г.

Бенефициент:

ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ – Номинирана Национална агенция за Р България на Европейската комисия (ЕК) по Програма „Еразъм+“ на Европейския съюз (ЕС) и Професионална гимназия по техника и мениджмънт"Христо Ботев", Ботевград


Основната цел на проекта „Търсещи, знаещи и можещи в Европа“ e да се повиши качеството на професионалното образование в ПГТМ „Христо Ботев“- гр.Ботевград, чрез обучение в процеса на работа проведено в реална работна среда във фирмите им подсигурени от партньора - ESMOVIA, Валенсия, Испания - JR Valle - J.R. Engine,  Spamovil, Autos Montalt Delegación Ford - Autos Montalt, Motor Village  и APP Quart Informatica, APP Patraix Informatica, Компютърна кутия, Odin Soluciones Informaticas.


Конкретните цели:

·   да се подобрят знанията, уменията, компетентностите и квалификацията на 16 участника от ПГТМ;

·   да се повиши атрактивността на професионалното образование и обучение в Община Ботевград;

· да се продължи взаимодействието и сътрудничеството между ПГТМ, Ботевград и ESMOVIA, Валенсия, Испания, като представители на две европейски държави, имащи отношение към професионалното образование и обучение;

·  учениците да проучат европейският опит в конкретна област – АТТ и КТТ;

· да придобият и развият ключови умения  и компетентности, необходими за по-добрата професионална реализация на европейския пазар на труда;

· да се засили привлекателността на професионалното образование и да се мотивират учениците за личностно и професионално развитие в тази област;

·  да се стимулира иновативното мислене на обучаемите в професионалната им квалификация, особено по отношение на работата с нови технологии и техника, инструменти, и софтуер, както и по отношение на използването на възможностите на ИКТ в подготовката, провеждането и разпространението на проекта;

·   да се подобрят социалните умения в международна среда.


ДОКУМЕНТИ

Обява за подбор на ученици

Заявление

Мотивационно писмо

Характеристика от класен ръководител

Работен план и времеви график

           ИЗБОР НА УЧАСТНИЦИ

Обява за подбор на ученици

Критерии за подбор

Междукултурна подготовка

Резултати от предварителна подготовка

Участници

ПРЕДВАРИТЕЛНА ПОДГОТОВКА

Представяне на проекта и първа род. среща

Втора родителска среща

Информационен семинар

Трета родителска среща

Заминаване за Испания

МОБИЛНОСТ

В офиса на Есмовия

Опознаване на Валенсия

Подписване на работни договори

В реална работна среда

Отчитане на извършените работни дейности

Посещение на забележителности във Валенсия

Връчване на сертификати

СПОДЕЛЕН ОПИТ

Семинар - декември, 2018г.

Педагогически съвет - февруари, 2019г.

Ден на отворени врати - април, 2019г.

Среща-разговор за Европейския съюз - май, 2019г.

Заключителна конференция - май, 2019г.


          РАЗПРОСТРАНЕНИЕ

Ботевград ТВ / октомври, 2018г.

вестник "Правешки глас" / октомври, 2018г.

вестник "Ботевградски вести" / октомври, 2018г.

Информационно табло

вестник "Балканец" / ноември, 2018

Ботевград ТВ / декември, 2018г.

Ботевград ТВ / декември,2018г.

вестник "Балканец" / февруари, 2019

Ботевград ТВ / май, 2019г.

вестник "Балканец" / май, 2019г.

Ботевград ТВ / май, 2019г.


---------------------------------------------------------- http://hrdc.bg/ -------------------------------------------------------------

 ПРОЕКТ 2018-1-BG01-KA102-047193 „ТЪРСЕЩИ, ЗНАЕЩИ И МОЖЕЩИ В ЕВРОПА“

Бенефициенти: ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ – Номинирана Национална агенция за Р България на Европейската комисия (ЕК) по Програма „Еразъм+“ на Европейския съюз (ЕС) 
и 
Професионална гимназия по техника и мениджмънт"Христо Ботев", Ботевград