Проекти

https://drive.google.com/open?id=1X-_b66IsRkgTx7d_5-Q5_MdUTGV4bwBW
  

ПРОЕКТ 2018-1-BG01-KA102-047193 „ТЪРСЕЩИ, ЗНАЕЩИ И МОЖЕЩИ В ЕВРОПА“ 

№ на Договора:

2018-1-BG01-KA102-047193

Име на проекта:

ТЪРСЕЩИ, ЗНАЕЩИ И МОЖЕЩИ В ЕВРОПА

Период на изпълнение:

01.06.2018г. до 31.05.2019г.

Бенефициент

ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ – Номинирана Национална агенция за Р България на Европейската комисия (ЕК) по Програма „Еразъм+“ на Европейския съюз (ЕС) и Професионална гимназия по техника и мениджмънт"Христо Ботев", Ботевград

 ПРОЕКТ 2018-1-BG01-KA102-047193 „ТЪРСЕЩИ, ЗНАЕЩИ И МОЖЕЩИ В ЕВРОПА“

Бенефициенти: ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ – Номинирана Национална агенция за Р България на Европейската комисия (ЕК) по Програма „Еразъм+“ на Европейския съюз (ЕС) 
и 
Професионална гимназия по техника и мениджмънт"Христо Ботев", БотевградПролетен празник и Ден на отворени врати в ПГТМ "Христо Ботев"

Справяме ли се успешно с усвояване на практически опит в европейска страна

      24.04.2019

     С празнична, пролетно-великденска  програма завърши днешния учебен ден в ПГТМ "Христо Ботев" и продължи с Ден на отворени врати.

     В приветствието си директорът Иван Николов запозна гостуващите седмокласници от основните училища на територията на община Ботевград със специалностите на ПГТМ за новата учебна година, реда за кандидатстване, успехите на училището и изявите на учениците по проект  2018-1-BG01-KA102-047193 „Търсещи, знаещи и можещи в Европа“.

     Чрез стихове водещите Жана-Мария Кръстева от 10-в клас, Мария Кръстева от 11-б клас и Стефан Александров от 11-а клас запознаха аудиторията с духа, символиката и посланието  на  Великденските празници и настъпващата пролет.

     Танцов и музикален поздрав поднесоха учениците от  клубове по интереси Фолклорна формация "Хороводец" и духовия оркестър „Магията на духовата музика“ към училището.

     Ученици от 11-а клас представиха танц под съпровода на народната песен "Лудо младо".

     С много жизненост водещият на програмата Сунай Чалъков, изпълнител на естрадна и  народна музика, включи публиката в изпълненията си и създаде  настроение за всички присъстващи.

     След това седмокласниците и техните преподаватели посетиха лабораториите и специализираните кабинети на ПГТМ "Христо Ботев" и присъстваха на презентацията на учениците работещи по програма Еразъм+ от проект "Търсещи, знаещи и можещи в Европа", които през месец октомври 2018г. имаха производствен стаж във фирми по специалността им в гр.Валенсия, Испания. Представянето на придобитите умения и компетентности от мобилността им бе и пред родители, учители, колеги по професионална подготовка, представители на местното дружество за традиции „Орханиец“ и на фирми от двата бранша – IT и автотранспорт. С реализацията на този проект, ние като обучаваща институция, искаме да повишим репутацията на нашата гимназия с работата по международни проекти и убедим обществеността - в това число ученици, родители и работодатели, че учейки през целия живот човек придобива нови знания, умения и опит в желаните от него области.

Основната цел на проекта е залегнала в самото му име - чрез практическо обучение проведено в реална работна среда, опознаване стандартите на другите държави от ЕС, прилагане на придобитите знания и умения от училище на практика, надграждане и придобиване на нови знания и умения в областта на двигателите и електорониката, т.е. усвояване на нови знания, формиране на умения и придобиване на компетентности  необходими за една успешна професионална реализация на нашите ученици като участници на европейския трудов пазар и да подобрим и повишим качеството на професионалното образование в гимназията.---------------------------------------------------------- http://hrdc.bg/ -------------------------------------------------------------

ПРОЕКТ 2018-1-BG01-KA102-047193 „ТЪРСЕЩИ, ЗНАЕЩИ И МОЖЕЩИ В ЕВРОПА“
Бенефициенти: ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ – Номинирана Национална агенция за Р България на Европейската комисия (ЕК) по Програма „Еразъм+“ на Европейския съюз (ЕС) 
и 
Професионална гимназия по техника и мениджмънт"Христо Ботев", Ботевград