Проекти

https://drive.google.com/open?id=1X-_b66IsRkgTx7d_5-Q5_MdUTGV4bwBW
  

ПРОЕКТ 2018-1-BG01-KA102-047193 „ТЪРСЕЩИ, ЗНАЕЩИ И МОЖЕЩИ В ЕВРОПА“ 

№ на Договора:

2018-1-BG01-KA102-047193

Име на проекта:

ТЪРСЕЩИ, ЗНАЕЩИ И МОЖЕЩИ В ЕВРОПА

Период на изпълнение:

01.06.2018г. до 31.05.2019г.

Бенефициент

ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ – Номинирана Национална агенция за Р България на Европейската комисия (ЕК) по Програма „Еразъм+“ на Европейския съюз (ЕС) и Професионална гимназия по техника и мениджмънт"Христо Ботев", Ботевград


ИНФОРМАЦИОНЕН СЕМИНАР

от участниците, работещи по проект „Еразъм+“2018


12 и 13 октомври 2018г. се обявиха от Европейската комисия като инициатива „Дни на Еразъм“ (Erasmus Days), с която да се отбележи огромното положително въздействие на Програма „Еразъм+“ едновременно във всички държави, участващи в проекта.

Инициативата е под патронажа на президента на Европейския парламент, Антонио Таяни, и Европейския комисар по Образованието, културата, младежта и спорта, Тибор Наврачич.

Целта на събитието е да представи европейските ценности, ползите от образователната мобилност, положителното въздействие на проектните резултати и значението на Програма „Еразъм+“ в рамките на тези предварително определени дни, така че да бъдат видни и достъпни за гражданите, бизнеса, медиите и отговорните за формирането на политиките в сферата.

Пред учителския колектив на училището участниците, работещи по проект „Търсещи, знаещи и можещи в Европа” по Програма „Еразъм+“ представиха презентация за проекта и защо са се включили в него– стремеж към интернационализация и усъвършенстване на професионалните им знания и умения в международна среда, за успешна реализация на пазара на труда, придобиване на компетентности в съответствие с актуалните изисквания на бизнеса за добра професионална реализация, преодоляване на културните различия и формирането на ново мислене на принадлежност към Европа.

Накрая г-н Иван Николов, Директор на ПГТМ „Христо Ботев“ и ръководител на проекта връчи на учениците-ползватели на проекта сертификати за положително преминала предварителна подготовка по двете специалности - „Автотранспортна техника“ с инж. Галина Тодорова и „Компютърна техника и технологии“ с инж.Антоанета Йотова.

 
 
 
 


---------------------------------------------------------- http://hrdc.bg/ -------------------------------------------------------------

ПРОЕКТ 2018-1-BG01-KA102-047193 „ТЪРСЕЩИ, ЗНАЕЩИ И МОЖЕЩИ В ЕВРОПА“
Бенефициенти: ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ – Номинирана Национална агенция за Р България на Европейската комисия (ЕК) по Програма „Еразъм+“ на Европейския съюз (ЕС) 
и 
Професионална гимназия по техника и мениджмънт"Христо Ботев", Ботевград