Проекти

https://drive.google.com/open?id=1X-_b66IsRkgTx7d_5-Q5_MdUTGV4bwBW
  

ПРОЕКТ 2018-1-BG01-KA102-047193 „ТЪРСЕЩИ, ЗНАЕЩИ И МОЖЕЩИ В ЕВРОПА“ 

№ на Договора:

2018-1-BG01-KA102-047193

Име на проекта:

ТЪРСЕЩИ, ЗНАЕЩИ И МОЖЕЩИ В ЕВРОПА

Период на изпълнение:

01.06.2018г. до 31.05.2019г.

Бенефициент

ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ – Номинирана Национална агенция за Р България на Европейската комисия (ЕК) по Програма „Еразъм+“ на Европейския съюз (ЕС) и Професионална гимназия по техника и мениджмънт"Христо Ботев", Ботевград

 ПРОЕКТ 2018-1-BG01-KA102-047193 „ТЪРСЕЩИ, ЗНАЕЩИ И МОЖЕЩИ В ЕВРОПА“

Бенефициенти: ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ – Номинирана Национална агенция за Р България на Европейската комисия (ЕК) по Програма „Еразъм+“ на Европейския съюз (ЕС) 
и 
Професионална гимназия по техника и мениджмънт"Христо Ботев", БотевградПедагогически съвет за запознаване с постиженията от практическото обучение и споделяне на опита с колектива на ПГТМ "Христо Ботев" и къде сме ние – м. февруари 2019г.


На проведения съвет вниманието бе насочено към основната цел в стратегията на училището за предоставяне на качествено и актуално професионално образование при което учениците винаги да се подпомагат, да се чувстват ангажирани, да бъдат стимулирани и да се чувстват значими в и извън учебния процес, да развиват необходимите професионални, езикови и междукултурни умения и компетентности. Такива бяха целите и очакванията на колектива за проведената мобилност на 16 ученици и 2 придружаващи учители по проект 2018-1-BG01-KA102-047193 по Програма Еразъм+ на ЕС. В тази връзка, на 15 февруари, думата бе предоставена на Галина Димитрова и инж.Кирил Кирилов като придружаващи учители на ползвателите по мобилността, които споделиха с колектива, че според тях учениците ни са готови да развият допълнително компетентностите си, както професионални, така и лични и културни. Учителите са участвали в European Gateway организиран от Esmovia семинар за улесняване на мобилността и подобряване на взаимоотношенията между компаниите. На този семинар са присъствали и представители от Словения, Швеция и  Испания. „Срещата започна с мозъчна атака, обясни г-жа Димитрова и всеки трябваше да запише асоциацията, която прави с мобилността и след това се направи коментар. Откроиха се няколко основни опорни точки, а именно: значението на самата мобилност, значението на правилното написване на CV, за правилния подбор от работодателя, мотивацията да научиш нещо ново – като опит, умение, нов език, отговорност – да се грижиш сам за себе си, да разпределяш парите си, сприятеляването и общуването с различни хора, промяната в теб и как всеки участник в мобилността ще бъде вътрешно променен в края на мобилността. Никой няма да е това, което е бил, при пристигането си в Испания. Участниците написаха писма за това, което чувстват в момента, какви са очакванията и надеждите им. В края на мобилността те ще се отворят, за да се види оправдани ли са били надеждите им.“

Можем да кажем, допълни г-н Кирилов, че „За нас мобилността е много повече от нашата ежедневна педагогическа работа, защото тя винаги ще бъде удовлетворяване на удовлетвореността на участниците.“ Той представи резултатите от направената през месец януари анкета за ползвателите във връзка с удовлетвореността им от мобилността като 94% от анкетираните са дали отговор в голяма степен мобилността отговори на предвалителните ми очаквания и само 6% - от части.

Съветът завърши с пожелание от г-н Николов, ръководител на проекта за една пълноценна промяна в работата ни, за желанието и възможността на всички участници да популяризират проекта, за да могат все повече ученици да изживеят своята приказка.
---------------------------------------------------------- http://hrdc.bg/ -------------------------------------------------------------

ПРОЕКТ 2018-1-BG01-KA102-047193 „ТЪРСЕЩИ, ЗНАЕЩИ И МОЖЕЩИ В ЕВРОПА“
Бенефициенти: ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ – Номинирана Национална агенция за Р България на Европейската комисия (ЕК) по Програма „Еразъм+“ на Европейския съюз (ЕС) 
и 
Професионална гимназия по техника и мениджмънт"Христо Ботев", Ботевград