Проекти

https://drive.google.com/open?id=1X-_b66IsRkgTx7d_5-Q5_MdUTGV4bwBW
  

ПРОЕКТ 2018-1-BG01-KA102-047193 „ТЪРСЕЩИ, ЗНАЕЩИ И МОЖЕЩИ В ЕВРОПА“ 

№ на Договора:

2018-1-BG01-KA102-047193

Име на проекта:

ТЪРСЕЩИ, ЗНАЕЩИ И МОЖЕЩИ В ЕВРОПА

Период на изпълнение:

01.06.2018г. до 31.05.2019г.

Бенефициент

ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ – Номинирана Национална агенция за Р България на Европейската комисия (ЕК) по Програма „Еразъм+“ на Европейския съюз (ЕС) и Професионална гимназия по техника и мениджмънт"Христо Ботев", Ботевград

 ПРОЕКТ 2018-1-BG01-KA102-047193 „ТЪРСЕЩИ, ЗНАЕЩИ И МОЖЕЩИ В ЕВРОПА“

Бенефициенти: ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ – Номинирана Национална агенция за Р България на Европейската комисия (ЕК) по Програма „Еразъм+“ на Европейския съюз (ЕС) 
и 
Професионална гимназия по техника и мениджмънт"Христо Ботев", БотевградСеминар за колектива на ПГТМ „Христо Ботев“ – Оценка и отчет на мобилността

във връзка с реализацията и разпространението на резултатите по изпълнението на проект 2018-1-BG01-KA102-047193 Програма „ЕРАЗЪМ +“, Ключова дейност 1: „Образователна  мобилност  за  граждани“,  Сектор „Професионално  образование  и  обучение“

На 10 декември в учителската стая, в присъствието на педагогическия колектив, учениците преминали мобилността по програма „Еразъм+“ - производствена практика /22.10.2018г. – 16.11.2018г./ в реална фирмена среда в град Валенсия, Испания от специалностите „Автотранспортна техника“ и „Компютърна техника и технологии“ и придружаващите ги учители представиха - семинар на тема „Проведената производствена практика – гаранция за моята успешно завършена професионална реализация“. Те показаха разработка върху идеята си, че „Заедно можем да покажем, наистина че сме търсещи, знаещи и можещи в Европа”. Такъв е и основния национален приоритет на държавната ни – „Да превърнем българското образование в неразделна част от общоевропейското образователно пространство, съхранявайки традиционните ценности“.

Учениците и придружаващите ги учители споделиха, че са имали възможност да се запознаят със съвременни инструменти, технологии и методи на работа, използвани в автотранспортните и IT фирми. Практиката на подбраните за мобилност ученици се проведе чрез обучение и работа в реална работна среда във фирмите Spamovil BMW service, Motor Village Valencia, APP Informatica, Talleres IVECO La Pista, SEAT Sedavi Motor, Sedamovil Automocion. В процеса на представянето им се получи едно полезно обсъждане и дискусия между учители и ученици като се достигна до извода, че ЗАЕДНО ИСКАМЕ, ЗАЕДНО МОЖЕМЕ, ЗАЕДНО ПОКАЗВАМЕ, ЧЕ НАИСТИНА СМЕ И ЩЕ БЪДЕМ „ТЪРСЕЩИ, ЗНАЕЩИ И МОЖЕЩИ В ЕВРОПА”.

По този начин реализирано обучението чрез  работа в реална работна среда в друга европейска държава, срещите с професионалисти, културните мероприятия, визити, екскурзии и запознанства даде възможност на учениците ни да израснат като граждани на Европа - да усъвършенстват езикови, професионални, културни и социални умения. Този проект им даде възможност да се обучат за работа в реална обстановка в организации със съвременна техника и софтуер и да придобият професионални умения както и повишена мотивация за професионално развитие и усъвършенстване.

За това си пожелаваме винаги да искаме да научим И ОЩЕ НЕЩО!!!

---------------------------------------------------------- http://hrdc.bg/ -------------------------------------------------------------

ПРОЕКТ 2018-1-BG01-KA102-047193 „ТЪРСЕЩИ, ЗНАЕЩИ И МОЖЕЩИ В ЕВРОПА“
Бенефициенти: ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ – Номинирана Национална агенция за Р България на Европейската комисия (ЕК) по Програма „Еразъм+“ на Европейския съюз (ЕС) 
и 
Професионална гимназия по техника и мениджмънт"Христо Ботев", Ботевград