Проекти

https://drive.google.com/open?id=1X-_b66IsRkgTx7d_5-Q5_MdUTGV4bwBW
  

ПРОЕКТ 2018-1-BG01-KA102-047193 „ТЪРСЕЩИ, ЗНАЕЩИ И МОЖЕЩИ В ЕВРОПА“ 

№ на Договора:

2018-1-BG01-KA102-047193

Име на проекта:

ТЪРСЕЩИ, ЗНАЕЩИ И МОЖЕЩИ В ЕВРОПА

Период на изпълнение:

01.06.2018г. до 31.05.2019г.

Бенефициент

ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ – Номинирана Национална агенция за Р България на Европейската комисия (ЕК) по Програма „Еразъм+“ на Европейския съюз (ЕС) и Професионална гимназия по техника и мениджмънт"Христо Ботев", Ботевград

 ПРОЕКТ 2018-1-BG01-KA102-047193 „ТЪРСЕЩИ, ЗНАЕЩИ И МОЖЕЩИ В ЕВРОПА“

Бенефициенти: ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ – Номинирана Национална агенция за Р България на Европейската комисия (ЕК) по Програма „Еразъм+“ на Европейския съюз (ЕС) 
и 
Професионална гимназия по техника и мениджмънт"Христо Ботев", БотевградСреща разговор за Европейския съюз


      09.05.2019

    

     Събитието се организира от Община Ботевград, Исторически музей – Ботевград и Народно читалище „Христо Ботев 1884“ на тема „Европа и ние“, съвместно с любезното участие на Боряна Спасова – ботевградчанка, работеща в Европейската комисия в Брюксел, която представи презентация на тема „Европа и ние“. Нашата съгражданка засегна интересни аспекти от работата на Европейските институции и връзката им с нашето ежедневие.

     Да споделят опит и впечатления от работата си по европейски проекти като участници бяха поканени ученици  от ПГТМ „Христо Ботев“ Ботевград, работещи по проект на Програма „Еразъм +“, Ключова дейност 1: „Образователна  мобилност  за  граждани“,  Сектор „ПОО“, на тема „Търсещи, знаещи и можещи в Европа“. Представяйки своята презентация „9 май – Ден на Европа“, те изказаха мнения за това дали се справят успешно с усвояване на практически опит в европейска страна, срещнали ли са трудности при изпълнение на поставените индивидуални задачи при организация на конкретното работно място и при представянето на умения за работа в екип, за комуникация с колеги и клиенти.

     Една от целите на проекта е да се информира и запознае обществеността с работата на  учениците по него, за да стане ясно изпълнени ли са заложените проектни дейности - цели, очаквани резултати, текущи дейности и задачи, постигнати резултати, като се предизвика дискусия за ролята на ключовите компетентности, необходими за успешното реализиране на ученици от професионалните гимназии на пазара на труда.


---------------------------------------------------------- http://hrdc.bg/ -------------------------------------------------------------

ПРОЕКТ 2018-1-BG01-KA102-047193 „ТЪРСЕЩИ, ЗНАЕЩИ И МОЖЕЩИ В ЕВРОПА“
Бенефициенти: ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ – Номинирана Национална агенция за Р България на Европейската комисия (ЕК) по Програма „Еразъм+“ на Европейския съюз (ЕС) 
и 
Професионална гимназия по техника и мениджмънт"Христо Ботев", Ботевград