Проекти

https://drive.google.com/open?id=1X-_b66IsRkgTx7d_5-Q5_MdUTGV4bwBW
  

ПРОЕКТ 2018-1-BG01-KA102-047193 „ТЪРСЕЩИ, ЗНАЕЩИ И МОЖЕЩИ В ЕВРОПА“ 

№ на Договора:

2018-1-BG01-KA102-047193

Име на проекта:

ТЪРСЕЩИ, ЗНАЕЩИ И МОЖЕЩИ В ЕВРОПА

Период на изпълнение:

01.06.2018г. до 31.05.2019г.

Бенефициент

ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ – Номинирана Национална агенция за Р България на Европейската комисия (ЕК) по Програма „Еразъм+“ на Европейския съюз (ЕС) и Професионална гимназия по техника и мениджмънт"Христо Ботев", Ботевград


Трета родителска среща

във връзка с изпълнението на проект 2018-1-BG01-KA102-047193 Програма „ЕРАЗЪМ +“, Ключова дейност 1: „Образователна  мобилност  за  граждани“,  Сектор „Професионално  образование  и  обучение“

 ПГТМ "Христо Ботев" – Ботевград организира на 18.10.2018г. трета родителска среща разговор за последни инструкции, правила и насоки на класираните ученици, успешно преминали предварителната подготовка по „Автотранспортна техника“ и „Компютърна техника и технологии“ и техните родители.

Програмата включи разясняване на  Правилата на работа на партньора ЕСМОВИЯ – Валенсия, Испания и на ПГТМ „Христо Ботев“ - Ботевград, задълженията и отговорностите на учениците по време на мобилността, текущи задачи  и взети решения. Отделено бе достатъчно време за беседване върху поведение по време на мобилността, спазването на безопасните условия на труд по конкретните работни места, безопасното им предвижване като група и по отделно по пътищата, както и поставянето на акцент за европейските ценности, ползите от образователната мобилност, положителното им въздействие и неговото значение за изграждането на учениците като пълноценни европейски граждани. В присъствието на своите родители, учениците получиха финансови ресурси за индивидуална подкрепа по проекта и работно облекло, ежедневно облекло на групата /тениска, риза, суйтшър, дънки/, бадж и тетрадка-дневник за отразяване на реализацията на дейността.


 
 
 
 ---------------------------------------------------------- http://hrdc.bg/ -------------------------------------------------------------

ПРОЕКТ 2018-1-BG01-KA102-047193 „ТЪРСЕЩИ, ЗНАЕЩИ И МОЖЕЩИ В ЕВРОПА“
Бенефициенти: ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ – Номинирана Национална агенция за Р България на Европейската комисия (ЕК) по Програма „Еразъм+“ на Европейския съюз (ЕС) 
и 
Професионална гимназия по техника и мениджмънт"Христо Ботев", Ботевград