Проекти

https://drive.google.com/open?id=1X-_b66IsRkgTx7d_5-Q5_MdUTGV4bwBW
  

ПРОЕКТ 2018-1-BG01-KA102-047193 „ТЪРСЕЩИ, ЗНАЕЩИ И МОЖЕЩИ В ЕВРОПА“ 

№ на Договора:

2018-1-BG01-KA102-047193

Име на проекта:

ТЪРСЕЩИ, ЗНАЕЩИ И МОЖЕЩИ В ЕВРОПА

Период на изпълнение:

01.06.2018г. до 31.05.2019г.

Бенефициент

ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ – Номинирана Национална агенция за Р България на Европейската комисия (ЕК) по Програма „Еразъм+“ на Европейския съюз (ЕС) и Професионална гимназия по техника и мениджмънт"Христо Ботев", Ботевград


Втора родителска среща

На 25.09.2018г. в Мултимедийната зала /225 кабинет/ на ПГТМ "Христо Ботев" се проведе втора работна среща с родителите на учениците преминали Първи етап - предварителен подбор по процедурата за подбор на ученици по повод изпълнението на проект 2018-1-BG01-KA102-047193 по Програма „ЕРАЗЪМ+” ,Ключова дейност 1, „Образователна мобилност за граждани”, Сектор „Професионално образование и обучение”, на тема: „Търсещи, знаещи и можещи в Европа”, съфинансиран от Програма „ЕРАЗЪМ+” на Европейския съюз. Присъстваха учителите, ангажирани по предварителната подготовка на учениците по проекта, самите ученици и техните родители. Целта на събитието е представяне на Европейски етични правила и норми, промотиране на помощта от Европейския съюз и запознаване на всички заинтересовани страни с целите, предварителните дейности по подготовката на учениците, предстоящи нови такива, теми от здравословни и безопасни условия на труд и текущи резултати по изпълнението на детайлизираната му работна програма


 
 
 
 ---------------------------------------------------------- http://hrdc.bg/ -------------------------------------------------------------

ПРОЕКТ 2018-1-BG01-KA102-047193 „ТЪРСЕЩИ, ЗНАЕЩИ И МОЖЕЩИ В ЕВРОПА“
Бенефициенти: ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ – Номинирана Национална агенция за Р България на Европейската комисия (ЕК) по Програма „Еразъм+“ на Европейския съюз (ЕС) 
и 
Професионална гимназия по техника и мениджмънт"Христо Ботев", Ботевград