Проекти

https://drive.google.com/open?id=1X-_b66IsRkgTx7d_5-Q5_MdUTGV4bwBW
  

ПРОЕКТ 2018-1-BG01-KA102-047193 „ТЪРСЕЩИ, ЗНАЕЩИ И МОЖЕЩИ В ЕВРОПА“ 

№ на Договора:

2018-1-BG01-KA102-047193

Име на проекта:

ТЪРСЕЩИ, ЗНАЕЩИ И МОЖЕЩИ В ЕВРОПА

Период на изпълнение:

01.06.2018г. до 31.05.2019г.

Бенефициент

ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ – Номинирана Национална агенция за Р България на Европейската комисия (ЕК) по Програма „Еразъм+“ на Европейския съюз (ЕС) и Професионална гимназия по техника и мениджмънт"Христо Ботев", Ботевград

 ПРОЕКТ 2018-1-BG01-KA102-047193 „ТЪРСЕЩИ, ЗНАЕЩИ И МОЖЕЩИ В ЕВРОПА“

Бенефициенти: ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ – Номинирана Национална агенция за Р България на Европейската комисия (ЕК) по Програма „Еразъм+“ на Европейския съюз (ЕС) 
и 
Професионална гимназия по техника и мениджмънт"Христо Ботев", Ботевград
Заключителна пресконференция по проект "Търсещи, знаещи и можещи в Европа"


  

     Заключителната пресконференция по проект „Търсещи, знаещи и можещи в Европа” по програма „ЕРАЗЪМ +“ 2014-2020 г., се проведе на 15 май 2019 г. в обновената конферентна зала в Общежитието на ПГТМ „Христо Ботев“ в гр. Ботевград.

     Официални гости на събитието бяха г-жа Росица Иванова - началник на Регионално управление на образованието - София регион, инж. Вергиния Йорданова - старши експерт по професионално образование и обучение в РУО София-реигон, представители на бизнеса от местни фирми, директори на училища, преподаватели по професионална подготовка, учители, родители, ученици и представители на неправителствени организации.

     Партньори по проекта са Обучителен център „ESMOVIA”, който дава добро качествено практическо обучение чрез курсове в различни области, и ПГТМ „Христо Ботев“- Ботевград.

     „По време на нашата мобилност приложихме на практика придобитите от училище знания, умения и опит, успяхме да ги надградим и да  получим допълнителни знания в области, които не са залегнали в учебните ни програми по специалността и професиите ни – споделиха учениците. Работата по международен проект ни даде възможност да покажем сплотеност и отговорност за двете групи дейности от направления двигатели и електроника и с гордост да заявим, че можем да се справяме с предизвикателствата сами, когато излезем от собствената си зона на комфорт, попадайки в непозната среда, можем да бъдем отговорни и точни, можем да спазваме графици и да изпълняваме указания. Научихме се да спазваме йерархията и да се подчиняваме на висшестоящите, които ни дават наставления, като се справяме с възложените задачи в срок, да сме добри комуникатори както на английски език, така и на испански език дори използвайки езика на тялото – жестове и мимики, в да се интересуваме и да задаваме въпроси при необходимост, да сме съсредоточени, активни и възпитани, като бързо се адаптираме в средата.“


---------------------------------------------------------- http://hrdc.bg/ -------------------------------------------------------------

ПРОЕКТ 2018-1-BG01-KA102-047193 „ТЪРСЕЩИ, ЗНАЕЩИ И МОЖЕЩИ В ЕВРОПА“
Бенефициенти: ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ – Номинирана Национална агенция за Р България на Европейската комисия (ЕК) по Програма „Еразъм+“ на Европейския съюз (ЕС) 
и 
Професионална гимназия по техника и мениджмънт"Христо Ботев", Ботевград