Проекти

https://drive.google.com/open?id=1X-_b66IsRkgTx7d_5-Q5_MdUTGV4bwBW
  

ПРОЕКТ  2020-1-BG01-KA102-078162 „Обучение чрез опит“

№ на Договора:

2020-1-BG01-KA102-078162 

Име на проекта:

Обучение чрез опит

Период на изпълнение:

01.06.2020г. до 31.05.2021г.

Бенефициент:

ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ – Номинирана Национална агенция за Република България на Европейската комисия (ЕК) по Програма „Еразъм+“ на Европейския съюз (ЕС) и Професионална гимназия по техника и мениджмънт"Христо Ботев", Ботевград


Основната цел на проекта "Обучение чрез опите личностно и професионално развитие чрез практика на реални работни места  в европейска страна за 15 ученици от 11 и 12 клас в специалностите: „Компютърна техника и технологии“, „Икономическа информатика“ и „Бизнес администрация“.

 В резултат на мобилността учениците ще: придобият нови знания и опознаят нови техники и технологии в професионалната си област; подобрят професионалните си умения и компетенции при решаване на реални практически задачи; приложат придобитите знания за конкретни дейности в реален контекст на работа- развитие на работни навици, предприемачески дух и чувство за професионална отговорност; познават корпоративната организация; подобрят нивото на чужд език; добавят към опита си знания за нови технологии и методологии; подобрят социалните си умения- адаптация, комуникация и сътрудничество; формират професионални взаимоотношения с лица, групи, общности; развият способност за инициативност и работа в екип.
ДОКУМЕНТИ

Заповед

Обява за подбор на ученици

Класиране след I-ви етап

Класиране след II-ри етап
           ---------------------------------------------------------- http://hrdc.bg/ -------------------------------------------------------------

 ПРОЕКТ 2018-1-BG01-KA102-047193 „ТЪРСЕЩИ, ЗНАЕЩИ И МОЖЕЩИ В ЕВРОПА“

Бенефициенти: ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ – Номинирана Национална агенция за Р България на Европейската комисия (ЕК) по Програма „Еразъм+“ на Европейския съюз (ЕС) 
и 
Професионална гимназия по техника и мениджмънт"Христо Ботев", Ботевград