Проекти

  
                     Професионална гимназия по техника и мениджмънт"Христо Ботев", Ботевград


Съгласно Наредбата за приобщаващото образование и Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование през II-рия срок на учебната 2018/2019г. в ПГТМ "Христо Ботев" работят следните клубове по интереси:


РАЗДЕЛ

Ръководител

Брой ученици

I.

Дигитална креативност

 

 

 

1.

 Светът на обектива

инж. Антоанета Йотова

8

II.

Математика

 

 

 

1.

 Математика – 8 клас

 инж. Галина Янева

9

 

2.

 Математика – 9 клас

 инж. Галина Тодорова

8

III.

Технологии

 

 

1.

 Приложна електроника

инж. Димитър Иванов

 8

2.

 Искам да знам

Анелия Клечкова

8

3.

Светът на автомобила

Константин Иванов

 

8

4.

Да пишем бързо - стенография

Галина Димитрова

9

IV.

Изкуство и култура

 

 

1.

Фолклорна формация „Хороводец“

 инж. Нина Петкова

8

2.

Театрално студио

 Таня Ценова

10

3.

Магията на духовата музика

 Дейвид Христов

8