Проекти

  
                 
   
         Професионална гимназия по техника и мениджмънт"Христо Ботев", Ботевград


2019/2020 учебна година

Министерството на образованието и науката (МОН) e конкретен бенефициент чрез процедура за директно предоставяне „Подкрепа за успех“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Основната цел е да се подпомогне равния достъп до качествено образование и по-пълното обхващане на учениците в училищното образование чрез дейности за преодоляване на затруднения в обучението и пропуски при усвояването на учебното съдържание, както и за развитие на потенциала и възможностите им за успешно завършване на средно образование и за бъдеща социална, професионална и личностна реализация.

Със заповед на директора на ПГТМ "Христо Ботев", дейността на групите стартира от 06.01.2020 г. със заложени 60 часа за всяка група.

В ПГТМ "Христо Ботев" работят следните клубове:


РАЗДЕЛ

Ръководител

I.

Дигитална креативност


 

1.

 Светът на обектива

инж. Антоанета Йотова

II.

Математика

 

 

1.

 Математика – 8 клас

 инж. Галина Янева

 

2.

 Математика – 9 клас

 инж. Галина Тодорова

III.

Технологии

 

1.

 Приложна електроника

инж. Димитър Иванов

2.

 Искам да знам

Анелия Клечкова

3.

Светът на автомобила

Константин Иванов

 

4.

Да пишем бързо - стенография

Галина Димитрова

IV.

Изкуство и култура

 

1.

Фолклорна формация „Хороводец“

 инж. Нина Петкова

2.

Театрално студио

 Таня Ценова

3.

Магията на духовата музика

 Дейвид ХристовДоклади за  годишната дейност на клубовете:

клуб "
Светът на автомобила- доклад 
клуб "Математика – 8 клас- доклад
клуб "Математика – 9 клас- доклад
клуб "Приложна електроника" - доклад и презентация
клуб "Искам да знам" - доклад 
клуб "Светът на обектива" - доклад 
клуб "Да пишем бързо - стенография" - доклад 
Фолклорна формация „Хороводец“ - доклад 
клуб "Театрално студио" - доклад 
клуб "Магията на духовата музика" - доклад