Проекти


                                                        
 
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014-2021

процедурата за директно предоставяне „BG05M2OP001-2.004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности 

ТВОЯТ ЧАС – фаза І“ 

учебна 2016/2017

 
година   
    Основна цел на проекта е създаване на условия за повишаване потенциала на учениците и на възможностите им за успешно завършване на средното образование чрез допълване, развиване и надграждане на техните знания, умения и компетентности, придобити в рамките на задължителната им подготовка в училище.

N  Дейност / Име  Тип занимание  Брой ученици  ръководител
 1  Информационни технологии  Обучителни затруднения   10  Цветанка  Михова
 2   Клуб "Автотранспортна техника" Занимание по интереси   20  Галина Тодорова
 3  Клуб "Математика за преодоляване на обучителни затруднения"  Обучителни затруднения  10  Галина Коцева
 4  Клуб "Магията на духовата музика"  Занимание по интереси  10  Нина Петкова
 5  Клуб "Моят град - традиции, нрави, обичаи"  Занимание по интереси  20  Мая Върбанова
 6  Подготовка за матура по БЕЛ   Обучителни затруднения  10  Цветелина Ветова
 7  Подготовка за матура по БЕЛ 12б клас   Обучителни затруднения  10  Рени Нинова
 8  Преодоляване на пропуските по БЕЛ за 11 клас   Обучителни затруднения  10  Анелия Клечкова
 9  Клуб "Приложна електроника"  Занимание по интереси  25  Ивалин Димитров
 10  Клуб "Туризъм и здраве"  Занимание по интереси  15  Цветанка Михова
 11  Клуб "Училищен вестник"  Занимание по интереси  20  Евгения Банкова
 12  Клуб "Философски цикъл"  Занимание по интереси  25  Мадлен Русинова