Проекти


                                                        
 
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014-2021

процедурата за директно предоставяне „BG05M2OP001-2.004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности 

ТВОЯТ ЧАС – фаза І“ 

учебна 2017/2018

 
година   
    Основна цел на проекта е създаване на условия за повишаване потенциала на учениците и на възможностите им за успешно завършване на средното образование чрез допълване, развиване и надграждане на техните знания, умения и компетентности, придобити в рамките на задължителната им подготовка в училище.

N  Дейност / Име на клуб
 Тип занимание  Брой ученици  ръководител
 1  Подготовка за матура по БЕЛ Обучителни затруднения   10  Анелия Клечкова 
 2   Български език и литература - 8 клас Обучителни затруднения
 10  Цветелина Ветова
 3  Български език и литература - 11 клас  Обучителни затруднения
 10  Рени Иванова
 4  Информационни технологии - 10 клас  Обучителни затруднения
 10  Василка Ламбашка
 5  Математика за всички  9 - 12 клас  Обучителни затруднения
 10  Галина Коцева
 6  Математика - 8 клас Обучителни затруднения
 10  Галина Тодорова
 7  Автотранспортна техника Занимание по интереси  20  Галина Тодорова
 8  Магията на духовата музика Занимание по интереси  10  Нина Петкова
 9  Моят град през годините  Занимание по интереси  20  Мая Иванова
 10  Училищен вестник  Занимание по интереси  20  Евгения Банкова
 11  Приложна електроника  Занимание по интереси  19  Ивалин Димитров
 12  Туризъм и здраве  Занимание по интереси  10  Петя Петрова
 13 Биология и здравно образование – подготовка за ДЗИ Занимание по интереси 22 Ани Иванова
 14 Мотоспортът е магия  Занимание по интереси 15 Константин Иванов