Проекти

                                                        
 
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014-2021

процедурата за директно предоставяне „BG05M2OP001-2.004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности 

ТВОЯТ ЧАС – фаза І“ 


 
 


Клуб "Моят град през годините"
 
Дейност: 
Изучаване миналото на моя град, традициите, нравите и обичаите на населението. Запознаване с бележити личностни от града и околията.
Цел: 

Запознаване с миналото на родния град; издирване на исторически факти, личности и събития за родния край; възпитаване на чувство на национална гордост и патриотичен дълг към миналото на предците ни, както и вяра и отговорност за настоящето и бъдещето на младите хора.
Очаквани резултати:
  •  развиване на изследователски умения за съставяне на хронологии за определени събития, свързани с родния край;
  •  формиране на съзнание у учениците, че историческите традиции допринасят за активната роля на месното население в големите културни, политически и стопански промени.


ВЕЛИКДЕНСКИ СЪБОР

Представителна изява на Клуб по интереси „Моят град през годините“

 На 11.04.2018г., за седма година, нашето училище отбеляза традиционният за Ботевград Великденски събор. Учениците участници в клуба се включиха с енергия и ентусиазъм в подготовката, организацията и провеждането на събора и с много емоции и настроение се представиха в програмата за него като всички рецитираха, танцуваха и пяха.

Целта на мероприятието е учениците да налагат и утвърждават старите местни традиции и обичаи, и да ги предават на поколенията.  

Великденският събор бе съпроводен с благотворителен базар, в който се включиха активно всички класове от училището ни. Събраните средства се дариха на абитуриенти в затруднено материално положение.

Събитието се уважи от Началника на РУО-София регион, госпожа Росица Иванова, директори на училища, ученици от училищата в общината и техни преподаватели, представители на съвета „Твоят час“, много родители, кабелна телевизия Ботевград, местните сайтове, бивши учители и настоящи ученици на ПГТМ, с които се сложи началото преди седем години на възстановката на събора на Ботевград.

Мероприятието се отрази от местните медии – Кабелна телевизия Ботевград и журналисти от сайта botevgrad.com и balkanec.bg, както и от сайта на РУО-София регион.

 Ръководител на клуба:   Мая Върбанова 

https://drive.google.com/file/d/1kubKcLMSoySpo3ANoKX4455rXDsVnIKT/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1n0ppgVIE6Tte8SlzzfZwQHjO6Ti1TvBr/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1eTPGYn-SBP05nItFnA2sJcgtEXlpI4fg/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1DSJJ2xgWK9JvAVlawWJZVS7oeS1NXWAI/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1ZQ6Tf98xv-CotRU8zyvQyIoQ3ALs5h24/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13jeUzRjmx7GMAPuHDl3Z8ttTiDgRWjla/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/12afm46YWbM2saV8Q0JBUGx5WawbpH7aG/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1oL_aOtrEbN7Bq0qEtwZc5UKGcD9Y7Rqo/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1iOdE3uvrLew99xFghazL4McIhpmpM5KY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NKWKKKXP6bxeNwgoNlYaESI_8ozMPOpA/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/15mceT3kXt3jzskNzGE9Mb5Iyp5hLVQwS/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1QHvicUVWWoErn1hbAakGOC5qDQ8x_NT3/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1zjVJ0DauQHqmniScxZ9SnPjyaTWg4ZSQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EMu8VszClAsLc8c40f25zbzM4lCPUDZY/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1WNAfnbM0pclrXgSDDrIo3qoPRRqs6rXE/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1L2hmw1EeNUUj2Lrnn7mzuqVmiGY_aalD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MKxx1anVESZL4qHONizdNu-oE2tQm2sQ/view?usp=sharing


ПРЕДСТАВИТЕЛНАТА ИЗЯВА НА КЛУБ „МОЯТ ГРАД ПРЕЗ ГОДИНИТЕ“

На 30 май 2018г. се проведе представителна изява на клуб „Моят град през годините“. Участниците в клуба съвместно с дружество „Орханиец“ и Исторически музей – Ботевград посетиха селата Гурково, Литаково и Скравена, където са съхранени и погребани черепите на Ботеви четници.

На всяко паметно място учениците от клуба бяха подготвили стихове за Христо Ботев и неговата чета. В с.Гурково Ангелина Григорова запозна учениците със съдбата на двамата четници, загинали в района на селото. В с.Скравена групата изслуша увлекателния разказ на Цветанка Гърбиджанова, която сподели вълнуващи моменти за съпричастността и отношението на местното население към останалите последни живи Ботеви четници. Накрая учениците се поклониха и поднесоха цветя през паметника на Христо Ботев в центъра на гр.Ботевград. Пред паметника звучаха трогателни стихове на Христо Ботев и за неговата чета.

Целта на изявата е учениците да се запознаят със съдбата на Ботевите четници след смъртта на войводата, да оценят ролята на местните жители към героите, дали живота си за свободата на Родината, да съхранят техния подвиг и любов към всичко „българско и родно“ и да го предават на поколенията.

https://drive.google.com/file/d/1qoxZElOKDTMtNFwdUH_YfY0cEVkwJpac/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ObTvzZxp_-QDUMSx_LXE0s7Zqzc4TzYY/view?usp=sharing
 
https://drive.google.com/file/d/1jTZp3uuDcYzqPpObnGCVonW-KLUgHKF4/view?usp=sharing
 
https://drive.google.com/file/d/1FVQTm-EpOWU53j8hXqDhlDHNtADT-_Bj/view?usp=sharing


Индивидуални образователни карти