Проекти

                                                        
 
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014-2021

процедурата за директно предоставяне „BG05M2OP001-2.004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности 

ТВОЯТ ЧАС – фаза І“ 


 
 


Клуб "Моят град през годините"
 
Дейност: 
Изучаване миналото на моя град, традициите, нравите и обичаите на населението. Запознаване с бележити личностни от града и околията.
Цел: 

Запознаване с миналото на родния град; издирване на исторически факти, личности и събития за родния край; възпитаване на чувство на национална гордост и патриотичен дълг към миналото на предците ни, както и вяра и отговорност за настоящето и бъдещето на младите хора.
Очаквани резултати:
  •  развиване на изследователски умения за съставяне на хронологии за определени събития, свързани с родния край;
  •  формиране на съзнание у учениците, че историческите традиции допринасят за активната роля на месното население в големите културни, политически и стопански промени.


ВЕЛИКДЕНСКИ СЪБОР

Представителна изява на Клуб по интереси „Моят град през годините“

 На 11.04.2018г., за седма година, нашето училище отбеляза традиционният за Ботевград Великденски събор. Учениците участници в клуба се включиха с енергия и ентусиазъм в подготовката, организацията и провеждането на събора и с много емоции и настроение се представиха в програмата за него като всички рецитираха, танцуваха и пяха.

Целта на мероприятието е учениците да налагат и утвърждават старите местни традиции и обичаи, и да ги предават на поколенията.  

Великденският събор бе съпроводен с благотворителен базар, в който се включиха активно всички класове от училището ни. Събраните средства се дариха на абитуриенти в затруднено материално положение.

Събитието се уважи от Началника на РУО-София регион, госпожа Росица Иванова, директори на училища, ученици от училищата в общината и техни преподаватели, представители на съвета „Твоят час“, много родители, кабелна телевизия Ботевград, местните сайтове, бивши учители и настоящи ученици на ПГТМ, с които се сложи началото преди седем години на възстановката на събора на Ботевград.

Мероприятието се отрази от местните медии – Кабелна телевизия Ботевград и журналисти от сайта botevgrad.com и balkanec.bg, както и от сайта на РУО-София регион.

 Ръководител на клуба:   Мая Върбанова