Проекти


                                                        
 
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014-2021

процедурата за директно предоставяне „BG05M2OP001-2.004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности 

ТВОЯТ ЧАС – фаза І“ 

 
 


Клуб "Магията на духовата музика"

Дейност: 

Обучение за изпълнение на музикални творби с духови инструменти на ученици с изявени интереси

Цел:
Изграждане на умения и навици за формиране на интелектуална и емоционална активност от учениците. Развитие и обогатяване на музикалните умения, музикален слух, необходим за по-резултатно участие в музикалния процес. Желание за общуване с музиката и музикалните инструменти. Познания по солфеж, ритъм, метрум, такт.
Очаквани резултати:

В края на обучението учениците трябва

да умеят:

  • Да общуват с музиката
  • Да познават музиката на различните култури /древен нотопис/
  • Да познават нотния запис /солфеж/

   да могат да:

   • Да анализират основните елементи – ритъм, хармония, мелодия, форма, тембър

   Коледен концерт-спектакъл на учениците от ПГТМ "Христо Ботев"

   с участието на учениците от Клуб „Магията на духовата музика“

    

   Малкият салон на НЧ „Христо Ботев 1884“ трудно събра всички ученици, преподаватели и гости на училищното коледно тържество "Коледното желание на Хриси". То се проведе на 20.12.2017г. в 16:00ч. като концерт-спектакъл, който е част от инициативите, включени във вълшебната Коледна седмица в ПГТМ „Христо Ботев”-Ботевград.

   В празничното тържество се включиха учениците от 8-ми и 10-ти клас под ръководството на Искра Иванова, Десислава Колчакова, Иван Иванов, учениците от клуб „Магията на духовата музика” и танцов състав „Хороводец” с ръководител инж. Нина Петкова. Сред гостите бяха Николета Иванова - началник отдел хуманитарни и социални дейности към община Ботевград, ученици,  преподаватели, представители на съвета  „Твоят час“ към училището, родители, близки на уастниците в програмата и местните медии.

   Спектакълът премина през разказа на Хриси, която пишейки своето писмо до дядо Коледа,  разказа за изминалата година. Целта бе, да се разкрият трудностите и хубавите моменти в учебния процес за ученици и учители в училището, и как с взаимни усилия и помощ от двете страни всичко може да бъде постигнато.

   Учениците представиха българския фолклор в песен и танц, българската история, знания по руски и английски език, хумористични сценки с "незнанията" на учениците по трудни предмети, детски усмивки и стихове. За доброто настроение се погрижиха участниците от клуб "Магията на духовата музика" работещи по Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1 и танцов състав "Хороводец". А Хриси пожела на всички най-съкровените човешки желания - здраве и щастие за всички, независимо какви са и къде се намират.

   Всичко това е отразено и в електронния сайт на училището ни - www. http://pgtmbg.com, новини

   Освен учениците от ПГТМ в празничната програма взеха участие две артистични малки дами- Хрисимира Христова и Анета Иванова, които рецитираха стихотворения. Учениците от клуб „Магията на духовата музика“ откриха програмата с музикално изпълнение, а танцьорите от клуб „Хороводец“ представиха български хора, с което допринесоха за доброто настроение в залата. Анета Данаилова - ученичка в професионалната гимназия развълнува присъстващите с прекрасно изпълнение на български народни песни. Хумористичен скеч, преразказващ случка между професор и ученик по време на изпит, предизвика смях и бурни аплодисменти от страна на публиката.

   За финал присъстващите се хванаха на кръшно българско хоро.

   Събитието се популяризира в електронните издания на botevgrad.com и balkanec.bg с информация и много снимков материал.

   https://drive.google.com/file/d/1Ir0KgqD2So1q_xeZoLUdcXqb86FNQHwt/view?usp=sharing

   https://drive.google.com/file/d/1uFpCMZ59B6H1PTRtOrFgLr5nEkrXm9RL/view?usp=sharing
   https://drive.google.com/file/d/1iRCS3HXyy9hSNBp1t3dD_Kg0-TtGf-56/view?usp=sharing
   https://drive.google.com/file/d/1N6QwJ5Z2QAr_ykkgTCLKN4hyB_XEs8NF/view?usp=sharing
   https://drive.google.com/file/d/1MElB8X9XpaQLx3cFY38Vt4GcxzXW2yn4/view?usp=sharing
   https://drive.google.com/file/d/1P5P6hTm6xvMhAJQTEnamOMVBqe8zVipy/view?usp=sharing

   https://drive.google.com/file/d/1R6Ez8XLT9N93LSMu2RbKimXOvqXps_Dz/view?usp=sharing 
   https://drive.google.com/file/d/1CRuopC4hW-VAk2_NZucsNc092m8vaGmE/view?usp=sharing
   https://drive.google.com/file/d/1H2MdyiwhhrpXNtA09ZrxwfKAAmTTbiw6/view?usp=sharing
    
   https://drive.google.com/file/d/1YPp2Eyq9BOJ-lLrKzsgR-XSpR-kyvL4P/view?usp=sharing


   ВЕЛИКДЕНСКО ТЪРЖЕСТВО

    Представителна изява на Клуб по интереси „Магията на духовата музика“

             На 11.04.2018г. се проведе Ден на професиите, Великденско тържество и Благотворителен базар в ПГТМ "Христо Ботев"- Ботевград. В него активно се включи клуба по интереси "Магията на духовата музика", с изпълнения на следните произведения: "Пролет дойде", "Дайчово хоро" и "Дунавско хоро". Такива участия дават  възможност на учениците да свирят на духов музикален инструмент,  помага им да изградят художествен вкус и да придобият знания и умения в областта на музиката.

   Събитието се уважи от госпожа Росица Иванова - началник на РУО-София регион, директори на училища, ученици от училищата в общината и техни преподаватели, представители на съвета „Твоят час“, много родители, кабелна телевизия Ботевград, местните сайтове, бивши учители и настоящи ученици на ПГТМ, които знаят, че за да имаш настояще и бъдеще, не трябва да забравяш миналото си.

   Инициативата бе съпътствана с благотворителен базар - с участието на всички класове от училището и събраните средства се дариха на абитуриенти в затруднено материално положение.

   Изграждането на една културна и музикално образована личност е сложен и продължителен процес, свързан с любовта и разбирането на музиката; с развитието на способностите и характера й; с усвояването на много познания в тази интересна за участниците в клуба област.

   Всички в училище много се радват на изпълненията на духовата музика и когато играят хора под нейния съпровод се усеща трепет, вълнение и много настроение, а целта е една – запазване и съхраняване на българския народен фолклор.

   Мероприятието се отрази от местните медии – Кабелна телевизия Ботевград и журналисти от сайта botevgrad.com и balkanec.bg, както и от сайта на РУО-София регион.

    Ръководител на клуба: инж.Нина Петкова

   https://drive.google.com/file/d/1Q5CB0dCxIXU2aB1gfr95IOZ8ChHWRJcl/view?usp=sharing

   https://drive.google.com/file/d/1bHh4qp-9cB2lP9nVQKd9neOR1xVSnLnX/view?usp=sharing
   https://drive.google.com/file/d/1KE6mcCvGjnWZ3HubTlE1zFS303DhnQtl/view?usp=sharing
   https://drive.google.com/file/d/1Dfo_XGnW3tTtZO410DPAGNXhT1h-UBqJ/view?usp=sharing

   https://drive.google.com/file/d/1BnWvBMo9UI-K24uiELm6DFgsdSkPespq/view?usp=sharing
   https://drive.google.com/file/d/1E5J0pKFBYADRryxeLjPUeg3DoYAhmDiz/view?usp=sharing
    
   https://drive.google.com/file/d/1pG7BpuqESE8-Q3RiFdruE-ovrWByVIh2/view?usp=sharing
   https://drive.google.com/file/d/1V7HHq0YDtVkkDvF1wqTFd0NbWJHZPDIT/view?usp=sharing

   https://drive.google.com/file/d/1nbeHx2vWSO8zksUCC_quNazm5OPkGwyt/view?usp=sharing
    
   https://drive.google.com/file/d/11fRoFaFtGt0K0U58w_CIKbXCkGlR0bmD/view?usp=sharing
   https://drive.google.com/file/d/1GhSf8XnnZybc0N__pau6h7uI9HK6WL09/view?usp=sharing
   https://drive.google.com/file/d/1F4DEQic6CZGwSJVgkkuxK2B5zRBVD07z/view?usp=sharing
   https://drive.google.com/file/d/1FnxPhcp1DI9cdoZgxxDrUEB7qywEUSpr/view?usp=sharing    към Официалния сайт на проекта