Проекти


                                                        
 
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014-2021

процедурата за директно предоставяне „BG05M2OP001-2.004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности 

ТВОЯТ ЧАС – фаза І“ 

 
 


Клуб "Магията на духовата музика"

Дейност: 

Обучение за изпълнение на музикални творби с духови инструменти на ученици с изявени интереси

Цел:
Изграждане на умения и навици за формиране на интелектуална и емоционална активност от учениците. Развитие и обогатяване на музикалните умения, музикален слух, необходим за по-резултатно участие в музикалния процес. Желание за общуване с музиката и музикалните инструменти. Познания по солфеж, ритъм, метрум, такт.
Очаквани резултати:

В края на обучението учениците трябва

да умеят:

  • Да общуват с музиката
  • Да познават музиката на различните култури /древен нотопис/
  • Да познават нотния запис /солфеж/

   да могат да:

   • Да анализират основните елементи – ритъм, хармония, мелодия, форма, тембър

   Коледен концерт-спектакъл на учениците от ПГТМ "Христо Ботев"

   с участието на учениците от Клуб „Магията на духовата музика“

    

   Малкият салон на НЧ „Христо Ботев 1884“ трудно събра всички ученици, преподаватели и гости на училищното коледно тържество "Коледното желание на Хриси". То се проведе на 20.12.2017г. в 16:00ч. като концерт-спектакъл, който е част от инициативите, включени във вълшебната Коледна седмица в ПГТМ „Христо Ботев”-Ботевград.

   В празничното тържество се включиха учениците от 8-ми и 10-ти клас под ръководството на Искра Иванова, Десислава Колчакова, Иван Иванов, учениците от клуб „Магията на духовата музика” и танцов състав „Хороводец” с ръководител инж. Нина Петкова. Сред гостите бяха Николета Иванова - началник отдел хуманитарни и социални дейности към община Ботевград, ученици,  преподаватели, представители на съвета  „Твоят час“ към училището, родители, близки на уастниците в програмата и местните медии.

   Спектакълът премина през разказа на Хриси, която пишейки своето писмо до дядо Коледа,  разказа за изминалата година. Целта бе, да се разкрият трудностите и хубавите моменти в учебния процес за ученици и учители в училището, и как с взаимни усилия и помощ от двете страни всичко може да бъде постигнато.

   Учениците представиха българския фолклор в песен и танц, българската история, знания по руски и английски език, хумористични сценки с "незнанията" на учениците по трудни предмети, детски усмивки и стихове. За доброто настроение се погрижиха участниците от клуб "Магията на духовата музика" работещи по Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1 и танцов състав "Хороводец". А Хриси пожела на всички най-съкровените човешки желания - здраве и щастие за всички, независимо какви са и къде се намират.

   Всичко това е отразено и в електронния сайт на училището ни - www. http://pgtmbg.com, новини

   Освен учениците от ПГТМ в празничната програма взеха участие две артистични малки дами- Хрисимира Христова и Анета Иванова, които рецитираха стихотворения. Учениците от клуб „Магията на духовата музика“ откриха програмата с музикално изпълнение, а танцьорите от клуб „Хороводец“ представиха български хора, с което допринесоха за доброто настроение в залата. Анета Данаилова - ученичка в професионалната гимназия развълнува присъстващите с прекрасно изпълнение на български народни песни. Хумористичен скеч, преразказващ случка между професор и ученик по време на изпит, предизвика смях и бурни аплодисменти от страна на публиката.

   За финал присъстващите се хванаха на кръшно българско хоро.

   Събитието се популяризира в електронните издания на botevgrad.com и balkanec.bg с информация и много снимков материал.

   https://drive.google.com/file/d/1Ir0KgqD2So1q_xeZoLUdcXqb86FNQHwt/view?usp=sharing

   https://drive.google.com/file/d/1uFpCMZ59B6H1PTRtOrFgLr5nEkrXm9RL/view?usp=sharing
   https://drive.google.com/file/d/1iRCS3HXyy9hSNBp1t3dD_Kg0-TtGf-56/view?usp=sharing
   https://drive.google.com/file/d/1N6QwJ5Z2QAr_ykkgTCLKN4hyB_XEs8NF/view?usp=sharing
   https://drive.google.com/file/d/1MElB8X9XpaQLx3cFY38Vt4GcxzXW2yn4/view?usp=sharing
   https://drive.google.com/file/d/1P5P6hTm6xvMhAJQTEnamOMVBqe8zVipy/view?usp=sharing

   https://drive.google.com/file/d/1R6Ez8XLT9N93LSMu2RbKimXOvqXps_Dz/view?usp=sharing 
   https://drive.google.com/file/d/1CRuopC4hW-VAk2_NZucsNc092m8vaGmE/view?usp=sharing
   https://drive.google.com/file/d/1H2MdyiwhhrpXNtA09ZrxwfKAAmTTbiw6/view?usp=sharing
    
   https://drive.google.com/file/d/1YPp2Eyq9BOJ-lLrKzsgR-XSpR-kyvL4P/view?usp=sharing

    към Официалния сайт на проекта