Проекти


                                                        
 
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014-2021

процедурата за директно предоставяне „BG05M2OP001-2.004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности 

ТВОЯТ ЧАС – фаза І“ 


   Клуб "Автотранспортна техника"
Дейност: 
Теоретична подготовка по "Автотранспортна техника" на ученици от XI A и XII A клас
Цел: 
  • Надграждане на знания от професионална подготовка на специалността;
  • Подготовка на ученици за Регионален кръг на Национално състезание "Най-добър млад автомонтьор и водач на МПС";
  • подготовка за Държавен изпит за придобиване на III степен на професионална квалификация.

https://drive.google.com/file/d/0B7E3Dh0n8pdmenlfVEcteG40Wjg/view?usp=sharing

Участие на регионален кръг на Национално състезание „ Най- добър млад автомонтьор и водач на МПС” - домакин гр. Сливница -  17 и 18.03.2017г.:

Публична изява


Тема на събитието: Презентация на извършената дейност от клуб ”Автотранспортна техника“, за учебната 2016/2017г.

               В публичната изява проведена в учебната работилница по ДВГ и АТТ се включиха активно учениците от 11-а и 12-а клас участници в клуба.

Гости на събитието бяха техни съученици от същите класове, учители и представители на Съвет "Твоя час" към ПГТМ «Христо Ботев», гр. Ботевград.

Учениците  представиха изработени от тях презентации, свързани с предназначението, принципа на действие и конструктивни особености на автотранспортната техника. Ръководителят на клуба инж.Галина Тодорова, съвместно с учениците презентираха специалността си пред ученици и учители от по-малките класове на други училища.

Събитието протече и  под мотото: „Ден на отворените врати”.

Целта на инициативата е да популяризира специалностите, които училището предлага, материално-техническата база, с която то разполага, и възможности за бъдещата реализация на възпитаниците му.