Проекти


                                                        
 
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014-2021

процедурата за директно предоставяне „BG05M2OP001-2.004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности 

ТВОЯТ ЧАС – фаза І“ 


   Клуб "Филосовски цикъл"
Дейност: 
Обучението се предлага за деца с изявени интереси по предметите "Етика и право" , "Философия" , "Свят и личност" и "Психология"
Цел: 
  • Учениците да развият уменията си за себепознание и планиране на личностно развитие;
  • Да се стимулира моралното развитие на учениците чрез изясняване на основни нравствени ценности. 

https://drive.google.com/file/d/0B7E3Dh0n8pdmbkNSczlXa2ZyRms/view?usp=sharing

Представителна изява

На 30.05.17г. бе проведена публична изява на клуб “Философски цикъл”. Датата съвпадна с честването на 55 годишнината от създаването на ПГТМ “Христо Ботев”.Тържествената програма завърши с възстановка на последния бой на Ботев и неговата чета. Национално дружество “Традиция” върна всички присъстващи в далечната 1876г. по един вдъхновяващ и запомнящ се начин.

След края на тържеството въодушевени учениците от клуб ”Философски цикъл” сами провокираха дискусия на тема вечните добродетели. Според тях герои като Ботев живеят едновременно и в настоящето и в бъдещето, именно защото са носители на тези добродетели. Силата на духа и непобедимата човешка воля побеждават бездушието и безверието обричайки на безсмъртие Ботев и неговото дело. Всички се обединиха около тезата, колко важно днес е всички млади хора да притежават добродетели и да се ръководят от тях в действията си, защото само така може да се победи сивотата и мрака на омразата.

Заедно обсъдиха и всичко направено през годината от клуба. Анализираха направените рисунки на човек, дърво и къща. Самите ученици се убедиха, че рисунките им са действително отражение на моментното им душевно състояние. Разбраха колко важно е човек да мисли положително, да е отговорен, да е съпричастен, да се труди упорито и да е възпитан в моралните човешки ценности, които са рядко срещани в днешно време . За тях наученото в клуба ще се помни с много любов, уважение и признателност към хората, с които тепърва ще се срещат и работят. 

https://drive.google.com/file/d/0B7E3Dh0n8pdmdlRGQXlyUHgtODg/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/0B7E3Dh0n8pdmMEdPR0VXZzNiQk0/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/0B7E3Dh0n8pdmbi1ZLXFfZ3B3RlE/view?usp=sharing


https://drive.google.com/file/d/0B7E3Dh0n8pdmSXRld3NWRXRKVEk/view?usp=sharing