Проекти


                                                        
 
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014-2021

процедурата за директно предоставяне „BG05M2OP001-2.004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности 

ТВОЯТ ЧАС – фаза І“ 


 Отчет за работата на клубовете през I-вото тримесечие
     На 25.01.2017 г. в ПГТМ ”Христо Ботев” пред учители и ученици беше представена и отчетена 3-месечната работа по проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І.
     Ученици от всеки клуб разказаха за своите цели и дейности, а техните ръководители чрез презентация богата на снимки го представиха.
     По проекта работят 12 групи, пет от тях за преодоляване на обучителни затруднения и седем за дейност по интереси. За преодоляване на обучителни затруднения са създадени групи по Информационни технологии, "Математика за преодоляване на обучителни затруднения", Подготовка за матура по БЕЛ, Преодоляване на пропуските по БЕЛ за 11 клас, Подготовка за матура по БЕЛ 12б клас. В дейностите по интереси са групите по "Автотранспортна техника", Магията на духовата музика, Моят град - традиции, нрави, обичаи, Приложна електроника, Туризъм и здраве, Училищен вестник, Философски цикъл.
     Контролът по провеждането и работата на групите се осъществява от Съвет “Твоят час“, в който участват помощник директори, учители, представители от училищното настоятелство и родители.


https://drive.google.com/file/d/0B7E3Dh0n8pdmTThSUDd2VUZHdWM/view?usp=sharing