Проекти


                                                        
 
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014-2021

процедурата за директно предоставяне „BG05M2OP001-2.004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности 

ТВОЯТ ЧАС – фаза І“ 


 Клуб "Приложна електроника"
Дейност: 
Изработване на Кит - схеми.
Цел: 
  • умения за разчитане и избор на елементи по схема ;
  • умение за запояване и изработване на готово изделие.


 
 

 
 

Публична изява: Изработване на „Пячсъчен часовник


На 17.05.2017г. учениците от клуб „Приложна електроника” с ръководител Ивалин Димитров се състезаваха  в два отбора (отбор А и отбор Б). Задачата беше изработване на електронно устройство „Пясъчен часовник”. Критериите за оценяване на задачата са: бързина, точност, сръчност и естетическо изпълнение. Състезанието се наблюдаваше от ученици, учители и представители на училищният съвет.

Всички ученици се справиха чудесно с изпълнението на възложената им задача, тоест сами изработиха завършено изделие – пясъчен часовник.

Целта на състезанието бе: Мотивация, реализация  и придобиване на технически умения в областта на електрониката, нещо което пролича от свършената от учениците работа.

https://drive.google.com/file/d/0B7E3Dh0n8pdmSFl6N0NteTNhejA/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/0B7E3Dh0n8pdmX3R2SW5uVEI3X2c/view?usp=sharing

Публична изява: Изработване на „Светодиодна указателна стрелка

Ученици от десети и единадесети клас при ПГТМХристо Ботев в гр.Ботевград, специалност „Промишлена електроника и „Компютърни системи и технологии“, се състезаваха в два отбора (отбор”А” и отбор” Б”) на 14 юни в 132 кабинет на публичната си изява „Светодиодна указателна стрелка”. Състезанието се проведе на два етапа и задачата, с която трябваше да се справят учениците бе изработка на електронно устройство - „Светодиодна указателна стрелка”, при следните критерии за оценяване - бързина, сръчност и естетическо изпълнение на поставената задача. За затвърждаване на знанията проведеният тест с въпроси от област „Електроника и електротехника” показа, че отбор „А” е подготвен по-добре теоретично и със събраните 385 точки стана краен победител, а отбор „Б” остана втори с 315 точки.

Състезанието се наблюдаваше от ученици, учители и представители на училищният съвет, които споделиха задоволството си от чудесното справяне на учениците - завършено изделие и решен тест.

Целта на мероприятието за обогатяване техническите умения в областта на електрониката и електротехниката на учениците за бъдеща професионална реализация е осъществена.

https://drive.google.com/file/d/0B7E3Dh0n8pdmcXJmYmt1cVBuamc/view?usp=sharing
 
https://drive.google.com/file/d/0B7E3Dh0n8pdmcHJaZWprQ2E0WjA/view?usp=sharing
 
 
https://drive.google.com/file/d/0B7E3Dh0n8pdmRThUSHctOHdiSW8/view?usp=sharing
 
https://drive.google.com/file/d/0B7E3Dh0n8pdmaS12aDU3N1JpRzA/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/0B7E3Dh0n8pdmelBiUU5IemRGZms/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7E3Dh0n8pdmajd4R3MteFUtT28/view?usp=sharing
 
https://drive.google.com/file/d/0B7E3Dh0n8pdmYVZkckh4cEhHOWM/view?usp=sharing