Проекти


                                                        
 
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014-2021

процедурата за директно предоставяне „BG05M2OP001-2.004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности 

ТВОЯТ ЧАС – фаза І“ 


 Клуб "Туризъм и здраве"
Дейност: 
Неформално обучение за здравословен начин на живот, чрез спорт и туризъм. Часовете ще се се провеждат на открито и в зала. 
Цел: 
  • Поддържане на потребност от здравословни, културно-познавателни, двигателно-приложни, емоционално-волеви, естетически и социални умения у учениците;
  • Продължаване на дългогодишните традиции в ПГТМ "Христо Ботев" за участие в Националния туристически поход „По стъпките на Ботевата чета“ – Козлодуй–Околчица
   Представителна изява

     В периода 27 май – 2 юни 2017г., ученици от 9 и 10 клас взеха участие в 71-ви Национален туристически поход „По стъпките на Ботевата чета”. Тази година по пътя на Ботевата чета от Козлодуй до Околчица участваха над  800 родолюбци, сред които и представителите на клуб“Туризъм и здраве“ при ПГТМ“Христо Ботев“-Ботевград.

     Националния поход започна на 27 май с възпоменателен митинг-заря в парка на град Козлодуй.  По време на различните дни, участниците участваха в екскурзоводски беседи в „Ботев парк“ – Козлодуй, м.“Матеев геран“, м.“Поповото ханче“, м.“Милин камък“, м.“Ботева поляна“.

     Кулминацията на похода бяха тържествата на 02 юни на връх Околчица.

     Финансирането на похода “Козлодуй – Околчица” се реализира с бюджетни средства на Министерски съвет на Република България, предоставени на Областна администрация – Враца. Разходите за транспорт бяха осигурени с решение на Общински съвет – Ботевград.

     Целта за поддържане на дългогодишните традиции в ПГТМ "Христо Ботев" за участие в Националния туристически поход „По стъпките на Ботевата чета“ – Козлодуй–Околчица вече е факт. Учениците успяха да докажат своята потребност от здравословни, културно-познавателни, двигателно-приложни, емоционално-волеви, естетически и социални умения, да усетят тръпката на този така величествен поход и да преклонят глави с почит и уважение пред подвига на загиналите за свободата ни.


 
https://drive.google.com/file/d/0B7E3Dh0n8pdmSmxlb1JnV3doT2c/view?usp=sharing
 
https://drive.google.com/file/d/0B7E3Dh0n8pdmLTQ0TmFwd0U0U28/view?usp=sharing
 
https://drive.google.com/file/d/0B7E3Dh0n8pdmaE0tZDk4cTljekU/view?usp=sharing
 
https://drive.google.com/file/d/0B7E3Dh0n8pdmdjMzRFp3UTZzU2M/view?usp=sharing
 
https://drive.google.com/file/d/0B7E3Dh0n8pdmcGs4R3dCVVljZlk/view?usp=sharing