Проекти

https://drive.google.com/file/d/1Sfi2lYzafitK067zEI5cme-zCJMXZuvu/view?usp=sharing

                              Проект BG05M2OP001-2.006-0001 „Ученически практики – Фаза 1“ по ОП НОИР 

    Проектът допълва и развива проект BG051PO001-3.3.07 „Ученически практики“ по ОП РЧР 2007-2013. Общата цел на проекта е да бъде повишен броят на учениците в професионалните училища и адаптиране на професионалното образование и обучение (ПОО) към нуждите на пазара на труда. Основната цел на проекта е подкрепата за практическо обучение, организация и провеждане на ученическите практики и удостоверяване на резултатите чрез допълнителни практики в реална работна среда.
       От ПГТМ "Христо Ботев" в проекта участват 26 ученика, одобрени според изучаваната специалност във фирмите, работещи на територията на град Ботевград:
  • ХАНИКАН ООД       
  • ВАМИ ООД                                                    
  • ТЕДДАНИЕЛ-ДАНЧЕВ И СИЕ                                                        
  • ОКТО-7 ООД                                                 
  • АТА КОМПЮТЪРС ЕООД   
  • Ей Енд Джи
Ученици от 9 кл. , специалност "Автотранспортна техника", провеждащи учебна практика в реална работна среда във фирма "ТЕДДАНИЕЛ"-БОТЕВГРАД , по проект "Ученически практики" - Фаза1:
 
https://drive.google.com/file/d/1Xi830mSO73f6aPgBU6xmH61RGdgEEKJ4/view?usp=sharing
 
https://drive.google.com/file/d/1zdclUYzv5KFsRFvlatz-p0yz6hHIog2G/view?usp=sharing
 


Ученици от 9 кл. , специалност "Автотранспортна техника", провеждащи учебна практика в реална работна среда във фирма "ВАМИ-БОТЕВГРАД , по проект "Ученически практики" - Фаза1:

 

https://drive.google.com/file/d/18txmu42m1vNI6xY3YhFJ4Gf5CUnCRETz/view?usp=sharing
 https://drive.google.com/file/d/1-bt8zk170KZGimfNJ6YluDSQgZYlUiwK/view?usp=sharing
 


Ученици от 11 кл. , специалност "Компютърна техника и технологии", провеждащи учебна практика в реална работна среда във фирма "АТА Компютърс" - град Ботевград , по проект "Ученически практики" - Фаза1:
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1K82lAbTMIlUl7vPgeH1GJVfjhHyWW6Xw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tbZPRHNpLojxjyMCu72thHVYEJkk7Tfp/view?usp=sharing

Ученици от 11 кл. , специалност "Компютърна техника и технологии", провеждащи учебна практика в реална работна среда 
                         във фирма "OKTO 7" - град Ботевград , по проект "Ученически практики" - Фаза1:
https://drive.google.com/file/d/1h9IGeMexVAzW5NGT8wMKweWHRInHR0X7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16hrsb00B5uXYRfEGilfGe-3u477U2DBN/view?usp=sharing