Специалности

Успешно завършилите курса на обучение получават диплома за завършено средно образование и свидетелство за професионална квалификация трета степен.

В професионалната гимназия по техника и мениджмънт "Христо Ботев" - Ботевград, учениците имат възможност за избор между следните специалности:  Прием след 7-ми клас, курс на обучение - 5 години,интензивно изучаване на английски език                                     Прием
  Трета степен на професионална квалификация по професията
  "Техника на електронна техника"
Подробна информация