Специалности

Успешно завършилите курса на обучение получават диплома за завършено средно образование и свидетелство за професионална квалификация трета степен.

В професионалната гимназия по техника и мениджмънт "Христо Ботев" - Ботевград, учениците имат възможност за избор между следните специалности: