Специалност - Автотранспортна техника

Специалността е традиционна за ПГТМ "Христо Ботев" и съществува от самото основаване на училището. През периода на обучение, наред с общообразователната подготовка, учениците придобиват общотехнически и специални знания и умения по всички необходими учебни дисциплини под ръководството на висококвалифицирани преподаватели.

Учебните занятия се водят в специализирани кабинети, работилници и лаборатории на училището, както и във фирмите с подобна дейност на територията на Ботевград.

Успешно завършилите ученици придобиват следните умения:
  • Правоспособност за управление на МПС категория "B";
  • Знаят предназначението, устройството и принципа на действие на различните видове автотранспортна техника, в т.ч. техните детайли, възли, агрегати и системи;
  • Познават и прилагат технологичната последователност на специфичните дейности при диагностика, техническо обслужване, ремонт и експлоатация на автотранспортна техника;
  • Измерват (изпитват), пресмятат и анализират всички величини, необходими при диагностика, техническо обслужване, ремонт и експлоатация на автотранспортна техника;
  • Работят с приложен софтуер.

СПЕЦИАЛНОСТ: Автотранспортна техника
ПРИЕМ: След 7-ми клас,  интензивно изучаване на английски език
След 8-ми клас
КУРС НА ОБУЧЕНИЕ: 5 години, интензивно изучаване на английски език
4 години
КВАЛИФИКАЦИЯ: Трета степен на професионална квалификация по професията "Техник по транспортна техника"
ВЪЗМОЖНОСТИ: Да бъдете добър автомонтьор, да сте на "ти" с електрониката на автомобила, да станете добър шофьор, да имате преуспяващ автосервиз, да продължите обучението си във ВУЗ.

Обратно към Специалности