Специалност - Бизнес администрация

Специалността ще ви осигури нов вид професионална подготовка и знания за пазара, отчетността, данъчната , монетарната и правна система. Ще придобиете знания по организацията и функционирането на държавната и общинска администрация, социалните служби и информационни бюра. Големи възможности се откриват за реализация и участие в управлението, както на малки и големи бизнес единици, така и във финансови институции и всякакъв вид стопанска дейност.

След завършване на курса на обучение, учениците ще придобият умения за:
  • Организиране на връзките с обществеността, взаимоотношенията с външни партньори на средно управленческо ниво.
  • Ползване на два чужди езика.
  • Широка правна култура и задълбочени знания по стопанско, административно, трудово и търговско право.
  • Управление на дребен бизнес и предприемачество.
  • Възможности за реализация във всички сфери на стопанския живот и социалната сфера.

СПЕЦИАЛНОСТ: Бизнес администрация
ПРИЕМ: След 7-ми клас, интензивно изучаване на английски език
След 8-ми клас
КУРС НА ОБУЧЕНИЕ: 5 години, интензивно изучаване на английски език
4 години
КВАЛИФИКАЦИЯ: Трета степен на професионална квалификация по професията “Офис-мениджър”
ВЪЗМОЖНОСТИ: Приложение във всички сфери на икономическия живот,в службите за административно обслужване на гражданите, в Бюрата по труда, развитие на собствен бизнес, продължаване на обучението във всички ВУЗ, включително с приемен изпит по икономика в Икономическите университети в Свищов, Велико Търново и София.

Обратно към Специалности