Специалност - Газова техника

Професията е с висока социална значимост и перспективи, свързани с широкото навлизане на газоснабдяването в бита, обществения сектор и промишлеността.
Часовете по учебна практика се провеждат в модерна лаборатория, оборудвана със съвременни газови уреди и съоръжения, които се използват за максимално усвояване на учебния материал.

Успешно завършилият тази специалност ще може:
  • да изгражда и експлоатира газопреносни мрежи;
  • да монтира, експлоатира и отстраняване повреди по газови инсталации в бита и промишлеността
  • да монтира и обслужва битови и индустриални газови уреди
  • да разчита чертежи, изготвя схеми и списък на материалите за изграждане на вътрешни битови газови инсталации
  • да работи с уреди за измерване, контрол и регулиране на газоподаването
  • да свързват вътрешни газови инсталации към газопреносната мрежа

СПЕЦИАЛНОСТ: Газова техника
ПРИЕМ:
КУРС НА ОБУЧЕНИЕ:
КВАЛИФИКАЦИЯ: Трета степен на професионална квалификация по професията "Техник на енергийни съоръжения и инсталации"
ВЪЗМОЖНОСТИ: Реализация във фирми, обслужващи газопреносни мрежи, централно отопление на газ, газстанции; развитие на собствен бизнес, продължаване на обучението във ВУЗ.

Обратно към Специалности