Специалност - Компютърна техника и технологии

Специалността осигурява високо професионална подготовка в областта на компютърните системи, на информационните и комуникационни технологии.

Учебните занятия се провеждат в компютърни зали и лаборатории, оборудвани с най-модерна компютърна техника и с осигурен бърз достъп до Интернет.

След завършване на курса на обучение, учениците ще могат да:
  • Работят с персонални компютри и операционни системи към тях, периферии изградени със съвременни градивни елементи и перспективни схемни решения, бази от данни и съответните им приложни продукти;
  • Ползват презентационна и интерактивна мултимедия в локална и Интернет среда, Web дизайн;
  • Инсталират, работят със и поддържат хардуера и софтуера на различни компютърни системи и мрежи;
  • Тестват, диагностицират и отстраняват повреди в различни компютърни системи и компютърни мрежи и периферни устройства;
  • Предлагат на потребителите встъпителен инструктаж за работа с компютърна система.


СПЕЦИАЛНОСТ: Компютърна техника и технологии
ПРИЕМ: След 7-ми клас, с интензивно изучаване на английски език
След 8-ми клас
КУРС НА ОБУЧЕНИЕ: 5 години - с интензивно изучаване на английски език,
4 години
КВАЛИФИКАЦИЯ: Трета степен на професионална квалификация по професията "Техник на компютърни системи"
ВЪЗМОЖНОСТИ: Професионална реализация във всички области, в които се произвежда, експлоатира и поддържа компютърна техника, продължаване на обучението във ВУЗ

Обратно към Специалности