Специалност - Промишлена електроника

Електронът, тази много малка, но най-бърза частица дава името и определя същността на специалността. Намиращ се във вакуум, твърдо тяло, течност или газ и управляван, той върши чудеса. Електронна апаратура обслужва всички сфери на живота ни.
"Как работят радиото, телевизора, компютърът, мобилният телефон и много други устройства?" - отговор дават специалните предмети, изучавани в специалността.

Успешно завършилият тази специалност ще придобие следните умения:
  • Познава видовете материали и градивните елементи в електрониката и тяхното приложение при изграждане на електронни изделия;
  • Познава устройството и принципа на действие на различните електронни устройства;
  • Познава основните експлоатационни параметри и характеристики на електронните устройства и прилага методи за тяхното измерване;
  • Да подготвя, настройва и управлява работата на електронни устройства;
  • Да изпълняват дейности по монтаж, ремонт и експлоатация;
  • Да разчитат и използват електронни схеми и технологични карти за монтаж;
  • Познава методиката за търсене на информация в справочна, каталожна литература и чрез ресурсите на интернет.

СПЕЦИАЛНОСТ: Промишлена електроника
ПРИЕМ:
КУРС НА ОБУЧЕНИЕ:
КВАЛИФИКАЦИЯ: Трета степен на професионална квалификация по професията "Техник на електронна техника"
ВЪЗМОЖНОСТИ: Специалисти за техническо обслужване и монтаж във всички предприятия и фирми за производство и експлоатация на електронни апаратури и съоръжения; продължаване на обучението във ВУЗ.

Обратно към Специалности