Специалност - Спедиция, транспортна и складова логистика

Специалността е нова за ПГТМ "Христо Ботев" /от 2018-2019 г./ и наред с общообразователната подготовка, учениците придобиват общотехнически и специални знания и умения по всички необходими учебни дисциплини под ръководството на висококвалифицирани преподаватели.

Спедиторът - логистик изпълнява икономически дейности свързани с планиране, договаряне, организиране, управление, контрол и отчитане на транспорта.

Успешно завършилите ученици придобиват следните знания и умения:
  • Правоспособност за управление на МПС категория "B";
  • Бизнес комуникации;
  • Транспортно и търговско право;
  • Финансово-икономически анализ и контрол;
  • Логистика;
  • Стокознание;
  • Маркетинг;
  • Обща теория на счетоводната отчетност;
  • Спедиционна дейност.

СПЕЦИАЛНОСТ: Автотранспортна техника
ПРИЕМ: След 7-ми клас,  интензивно изучаване на английски език
КУРС НА ОБУЧЕНИЕ: 5 години, интензивно изучаване на английски език

КВАЛИФИКАЦИЯ: Трета степен на професионална квалификация по професията "Спедитор-логистик"
ВЪЗМОЖНОСТИ: Да бъдете добър автомонтьор, да сте на "ти" с електрониката на автомобила, да станете добър шофьор, да имате преуспяващ автосервиз, да продължите обучението си във ВУЗ.

Обратно към Специалности