Специалност - Технология на полимерите

    

Специалността е нова за училището и е в резултат от повишеното търсене на такива специалисти в района. При постигнати добри резултати в училище местните работодатели в бранша осигуряват втора стипендия, заплащат таксите за обучение при продължаване на обучението във ВУЗ по специалността или предлагат работа. Ще придобиете знания и умения в областта на химията и физиката и технологията на полимерите, което е едно от най-прогресивно развиващите се производства. След завършване на курса на обучение, учениците ще могат да:

  • Анализират и прогнозират технологичните и експлоатационните свойства на основните видове полимери;

  • Определят последователността на производствените операции при изработване на конкретни изделия;

  • Ползват техническа, технологична и стандартизационна документация;

  • Осъществяват текущ и приемателен контрол при преработката на полимери;

  • Създават правилна организация на работното място и работят в екип.

 
СПЕЦИАЛНОСТ: Технология на полимерите
ПРИЕМ: След 7-ми клас,  интензивно изучаване на английски език
След 8-ми клас
КУРС НА ОБУЧЕНИЕ: 5 години, интензивно изучаване на английски език
4 години
КВАЛИФИКАЦИЯ: Втора степен на професионална квалификация по професията "Химик оператор"
ВЪЗМОЖНОСТИ: Професионална реализация в производствено-технологични, проекто-конструкторски и организационно-управленски звена на пластмасовата и каучукова индустрия, продължаване на обучението във ВУЗ

Обратно към Специалности