УЧЕБНА 2017 / 2018 година

I срок   - от 15.09.2017 г. до 06.02.2017 г.

II срок - от 07.02.2018 г. до 30.06.2018 г. - VIII-IX клас

            - от 07.02.2018 г. до 15.05.2018 г. – XII клас

ВАКАНЦИИ

01.11.2017 – 051.11.2017 г.  вкл. - есенна ваканция
23.12.2017 – 02.01.2018 г. вкл. - коледна ваканция
04.02.2018 – 08.02.2018 г.  вкл. -междуср.  вак. VIII-XIIкл.

04.02.2018 – 06.02.2018 г.  вкл. - междуср.  вакaнция
08.04.2018 – 17.04.2018 г. вкл. - прол. ваканция VIII-XIкл.

ДЗИ /МАТУРИ/

21.05.2018 г. – ДЗИ по български език и литература
23.05.2018 г. – Втори ДЗИ


ЗА КОНТАКТ

2140 Ботевград, България
Софийска област
​Ул. "Свобода" 18
​Тел.: +359 (723) 66842 / 66646
​Факс:+359 (723) 66842
​pgtm_botevgrad@mail.bg

ПАТРОНЕН ПРАЗНИК

2 юни Денят на Ботев и на загиналите за свободата и независимостта на България

https://drive.google.com/file/d/0B7E3Dh0n8pdmZWpoRGhFN3BtZUE/view?usp=sharing