УЧЕБНА 2016 / 2017 година

I срок   - от 15.09.2015 г. до 07.02.2017 г.

II срок - от 09.02.2017 г. до 30.06.2017 г. - VIII-IX клас

            - от 07.02.2017 г. до 15.05.2017 г. – XII клас

ВАКАНЦИИ

29.10.2016 – 01.11.2016 г.  вкл. - есенна ваканция
24.12.2016 – 04.01.2017 г. вкл. - коледна ваканция
04.02.2017 – 08.02.2017 г.  вкл. -зимна ваканцияVIII-IX кл.

04.02.2017 – 06.02.2017 г.  вкл. - зимна ваканция XII кл.
08.04.2017 – 17.04.2017 г. вкл. - пролетна ваканция
за VIII-ХІ клас
13.04.2017 – 17.04.2017 г.  вкл. - пролетна ваканция
за ХІІ клас

ДЗИ /МАТУРИ/

18.05.2017 г. – ДЗИ по български език и литература
20.05.2017 г. – Втори ДЗИ


ЗА КОНТАКТ

2140 Ботевград, България
Софийска област
​Ул. "Свобода" 18
​Тел.: +359 (723) 66842 / 66646
​Факс:+359 (723) 66842
​pgtm_botevgrad@mail.bg

ПАТРОНЕН ПРАЗНИК

2 юни Денят на Ботев и на загиналите за свободата и независимостта на България

https://drive.google.com/file/d/0B7E3Dh0n8pdmZWpoRGhFN3BtZUE/view?usp=sharing