Иновации


От учебната 2018/2019г. в Професионална гимназия по техника и мениджмънт "Христо Ботев" - Ботевград активно се използват Google Apps for Education

Всички ученици и учители имат профили към домейна на училището. През профила ученикът ползва поща, получава уроци и задания, съхранява ги, прави предварително създадени тестове и изпраща изработени файлове. Този начин на комуникация е начин за съвременно, качествено обучение. И всичко това през компютър, лаптоп, таблет или смартфон, в училище или извън него, навсякъде,където има достъп до Интернет.
Това позволява достъп до учебните материали и за ученици, които отсъстват по различни причини от учебния час, удобно е и за ученици по индивидуални програми и планове.
Основната цел е създаване на условия за повишаване потенциала на учениците и на възможностите им за успешно завършване на средното образование чрез допълване, развиване и надграждане на техните знания, умения и компетентности, придобити в рамките на задължителната им подготовка в училище.
Целта на иновацията е да се улесни ученето и да го превърне във вдъхновяващ за учениците процес. Ние вярваме, че всеки ученик е способен да постигне успех и ако са по-самостоятелни в процеса на тяхното обучение, ще могат успешно да се реализират. Персонализираният подход, основан на използване на технологиите, дава възможност учениците сами да ръководят обучението си. Това е един ефективен начин учениците да опознаят и изследват науката, да изграждат самочувствие, знания и умения за живот в 21 век.
Защо избрахме Google Apps for Education?


Националната конференция се проведе на 3 декември 2018г. в София Тех Парк. 
Организатор на конференцията е Дирекция “Образование на българите зад граница и училищна мрежа” на МОН.Среща за обмен на иновативни практики по НП „Иновации в действие“ Модул 1: „Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации между иновативни училища, публични изяви и продукти,представящи обмена на иновации“.от 14.11.2019г. до 16.11.2019г. домакин:  Професионална гимназия по техника и мениджмънт „Христо Ботев“, гр. Ботевград гостуващи училища: Професионална гимназия по икономика и мениджмънт, гр. Пазарджик Професионална гимназия по механотехника „Юрий Гагарин“, гр. Русе

тема на обмена: „Безхартиено обучение чрез използване на Google Apps for EducationПродукти от обмена:

Анализ на анкета

Презентация

Галерия       


ЗА СПРАВКИ И ИНФОРМАЦИЯ:  

 e-mail: pgtm_botevgrad@mail.bg,  http:// www.pgtmbg.com/

или ни пишете чрез формата за контакт: