Иновации


От учебната 2018/2019г. в Професионална гимназия по техника и мениджмънт "Христо Ботев" - Ботевград активно се използват Google Apps for Education

Всички ученици и учители имат профили към домейна на училището. През профила ученикът ползва поща, получава уроци и задания, съхранява ги, прави предварително създадени тестове и изпраща изработени файлове. Този начин на комуникация е начин за съвременно, качествено обучение. И всичко това през компютър, лаптоп, таблет или смартфон, в училище или извън него, навсякъде,където има достъп до Интернет.
Това позволява достъп до учебните материали и за ученици, които отсъстват по различни причини от учебния час, удобно е и за ученици по индивидуални програми и планове.
Основната цел е създаване на условия за повишаване потенциала на учениците и на възможностите им за успешно завършване на средното образование чрез допълване, развиване и надграждане на техните знания, умения и компетентности, придобити в рамките на задължителната им подготовка в училище.
Целта на иновацията е да се улесни ученето и да го превърне във вдъхновяващ за учениците процес. Ние вярваме, че всеки ученик е способен да постигне успех и ако са по-самостоятелни в процеса на тяхното обучение, ще могат успешно да се реализират. Персонализираният подход, основан на използване на технологиите, дава възможност учениците сами да ръководят обучението си. Това е един ефективен начин учениците да опознаят и изследват науката, да изграждат самочувствие, знания и умения за живот в 21 век.
Защо избрахме Google Apps for Education?


Националната конференция се проведе на 3 декември 2018г. в София Тех Парк. 
Организатор на конференцията е Дирекция “Образование на българите зад граница и училищна мрежа” на МОН.


Гостуване на ПГИМ, гр. Пазарджик за обмяна на добри иновативни практики

Според предварително сключен договор между двете иновативни училища ПГТМ „Христо Ботев“ гостува на ПГИМ, гр. Пазарджик. 

Двете училища са партньори по НП „Иновации в действие“.
Домакинска среща за обмен на иновативни практики по НП „Иновации в действие“

Модул 1: „Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации между иновативни училища, публични изяви и продукти,представящи обмена на иновации“.от 14.11.2019г. до 16.11.2019г. домакин:  Професионална гимназия по техника и мениджмънт „Христо Ботев“, гр. Ботевград гостуващи училища: Професионална гимназия по икономика и мениджмънт, гр. Пазарджик Професионална гимназия по механотехника „Юрий Гагарин“, гр. Русе

тема на обмена: „Безхартиено обучение чрез използване на Google Apps for EducationПродукти от обмена:

АНАЛИЗ НА АНКЕТА

ПРЕЗЕНТАЦИЯ:


ГАЛЕРИЯ: 

https://drive.google.com/file/d/1UUDUyetmLIKyUUuO9Oq9FUHYPh6hwudR/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/13hjq5hpo9lOzFDyx5bZNU6OhYJkmP9O7/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/13_WO-JfQBQVb6SwLPWnE6kMt3bQnQgT9/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/11mr8DnQ2vAJyJFuAuDF8In6xZXj5unZI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VPtfRe2OvsNzLEghSIQPtS2djfjilSFc/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1WXKoMh9NFsUQrTAL1vEQv0pl66hhU8dA/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/17nUgl7Wu3zU2uN5aNOYMSNiNXum8T9hB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Wp_NRS3O3iupL3QR9EIy3iytSeMAeVTY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/130csRw-sgjo02M4vqwnPe19cOHG1qLpI/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1EeCaEfrDbC5L8lBmku1ci6Zdcm61zDyQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DaWQk3Sv9TX1fadNBLO_S4j3uWVWA4rM/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1E_LVmoeVzBIi-EAcbMx1MDxmVeTDEmlF/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1nGVgG61-sS353t-L5BxMS2zGRmSDdl79/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Kr1L-HKeqqVmbggLMrrVEhFTgz_JMs_T/view?usp=sharing

Споделено от ПГ по механотехника „Юрий Гагарин”, гр. Русе:
резюме

гостуване


      


ЗА СПРАВКИ И ИНФОРМАЦИЯ:  

 e-mail: pgtm_botevgrad@mail.bg,  http:// www.pgtmbg.com/

или ни пишете чрез формата за контакт: