За вас, дванадесетокласници:
Рейтинговата система на висшите училища в Република България - възможност за кариерно ориентиране и избор на висше училище:


http://rsvu.mon.bgУЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ


Място за споделени учебни материали.CorelDraw (материалите са подбрани от Интернет)
Интерактивно цвете
Преплетени рингове
Текст и форми


PhotoShop (материалите са подбрани от Интернет)
Заоблени ъгли на изображение
Нарисувай роза
Ефекти върху текст
Рисуване 1
  
C++
Типове данни и основни оператори - теория


Visual Basic
Теория
Изчисляване на ДДС
Конвертор на мерни единици
Задача Температурен конвертор
Използване на оператор с условие If/Else
Задача Биоритми
Използване  на MsgBox
Многовариантен избор със Select/Case 1
Многовариантен избор със Select/Case 2
Проект "Изпитен резултат"
Създай Калкулатор
Игра "Ти печелиш"
Игра "Познай числото"
Изгорени калории
Изчисляване на среден успех
Оцветяване на рисунка


Компютърни мрежи(материалите са подбрани от Интернет)
Компютърни мрежи, мрежови хардуер
OSI модел 1
OSI модел 2
Протоколи TCP/IP
IP адреси
Тест1


УП Асемблиране на РС(материалите са подбрани от Интернет)


Web дизайн
www.w3schools.com
1. HTML5
2. HTML5
3. CSS
4. CSS
Пример с хоризонтално и вертикално Меню 1
Колориметрия
Цветове в web
Графика в web
Пример сайт
Подготовка за тест


ДКИ "Икономист - информатик", теория


MS Word
Форматиране на текст    -      текст       пример


MS Excel
Формули 1
Формули 2
Обработка на данни
Упражнение Списъци
           Задание за работа със списъци


MS Access
Що е БД?
Таблици
Формуляри
Заявки
Отчети
Задание "Библиотека"
БД Библиотека - заявки и отчети
Задание 2Възпитаници на ПГТМ "Христо Ботев"
награди и отличия