​УЧЕБНА ПРОГРАМА

За вас, дванадесетокласници:
Рейтинговата система на висшите училища в Република България - възможност за кариерно ориентиране и избор на висше училище:


http://rsvu.mon.bg


клас

стая

класен ръководител

специалност

 8 А

 203

 Галина Димитрова

Текстообработване 

 9 А

 105

Мая Върбанова  

Автотранспортна техника

и Компютърна техника и технологии 

 9 Б

 204

Петя Петрова  

 Бизнес администрация

 9 В

 103

Анелия Клечкова  

Tехнология на полимерите 

 10 А

 205

Мадлен Русинова  

Автотранспортна техника

и  Промишлена електроника

 10 Б

 207

Петя Михайлова  

Компютърна техника и технологии 

 10 В

 206

инж.Димитър Иванов  

Компютърна техника и технологии 

 11 А

 303

инж.Галина Тодорова  

 Автотранспортна техника

 11 Б

 208

Мария Дойчева  

 Компютърна техника и технологии 

 11 В

 307

Николина Колева  

 Газова техника 

 11 Г

 301

 инж.Галина Янева

Технология на машиностроенето 

 12 А

 107

 Мими Михайлова

 Автотранспортна техника

 12 Б

 304

 Рени Нинова

Компютърна техника и технологии 

 12 В

 305

Ивалин Димитров  

 Промишлена електроника

 12 Г

 306

инж.Цветелина Симеонова  

 Технология на машиностроенето 

 12 Д

 201

Евгения Банкова  

Бизнес администрация