​УЧЕБНА ПРОГРАМА и ГРАФИЦИ


клас

стая

класен ръководител

специалност

   8 А  105 Наталия Христова
  Автотранспортна техника
   8 Б  204  Димитър Иванов  Компютърна техника и технологии
   8 В  308    Десислава Колчакова  Бизнес администрация
  9 А  205   Ани Иванова   Автотранспортна техника
  9 Б  206  Мими Михайлова  Компютърна техника и технологии
  9 В  207   Таня Ценова  Бизнес администрация
 10 А
 303   Галина Тодорова
 Автотранспортна техника
Спедиция, транспортна и складова логистика

10 Б
 307   Галина Янева
 Компютърна техника и технологии
 11 А
 103   Константин Иванов  Автотранспортна техника
 11Б   304   Иван Иванов  Компютърна техника и технологии
  11 В  208  Цветелина Ветова Бизнес администрация

 12 А

 203

 Галина Димитрова

Икономическа информатика

  12 Б  107   Василка Ламбашка
 Автотранспортна техника

и Компютърна техника и технологии
 12 В  305   Евгения Банкова
 Бизнес администрация
 самостоятелна форма 
на обучение
   Анелия Клечкова