​УЧЕБНА ПРОГРАМА и ГРАФИЦИ

За вас, дванадесетокласници:
Рейтинговата система на висшите училища в Република България - възможност за кариерно ориентиране и избор на висше училище:


http://rsvu.mon.bg

клас

стая

класен ръководител

специалност

 8 А
 103   Константин Иванов  Автотранспортна техника
 8 Б   304  Ивалин Димитров  Компютърна техника и технологии
  8 В  201  Цветелина Ветова Бизнес администрация

 9 А

 203

 Галина Димитрова

Икономическа информатика

  9 Б  107   Василка Ламбашка
 Автотранспортна техника

и Компютърна техника и технологии
 9 В  305   Евгения Банкова
 Бизнес администрация

 10 А

 105

Мая Върбанова  

Автотранспортна техника

и Компютърна техника и технологии 

 10 Б

 204

Петя Петрова  

 Бизнес администрация

 10 В

 301

Ани Иванова

Tехнология на полимерите 

 11 А

 205

Мадлен Русинова  

Автотранспортна техника

и  Промишлена електроника

 11 Б

 207

Петя Михайлова  

Компютърна техника и технологии 

 11 В

 206

инж.Димитър Иванов  

Компютърна техника и технологии 

 12 А

 303

инж.Галина Тодорова  

 Автотранспортна техника

 12 Б

 208

Анелия Клечкова

 Компютърна техника и технологии 

 12 В

 307

Мими Михайлова

 Газова техника 

 12 Г

 301

 инж.Галина Янева

Технология на машиностроенето