За вас, дванадесетокласници:
Рейтинговата система на висшите училища в Република България - възможност за кариерно ориентиране и избор на висше училище:


http://rsvu.mon.bg

Учебници по класове:


9а клас         9б клас         9в клас


11а клас       11б клас        11в клас       11г клас

12а клас       12б клас        12в клас       12г клас       12д клас

 

УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ


Място за споделени учебни материали.CorelDraw (материалите са подбрани от Интернет)
Интерактивно цвете
Преплетени рингове
Текст и форми
Интерактивно бижу


PhotoShop (материалите са подбрани от Интернет)
Заоблени ъгли на изображение
Нарисувай роза
Ефекти върху текст
Рисуване 1
  
C++
Типове данни и основни оператори - теория


Visual Basic

Теория
Изчисляване на ДДС
Конвертор на мерни единици
Задача Температурен конвертор
Използване на оператор с условие If/Else
Задача Биоритми
Използване  на MsgBox

Генериране на произволно число
Многовариантен избор със Select/Case 1
Многовариантен избор със Select/Case 2
Проект "Изпитен резултат"
Игра "Ти печелиш"
Игра "Познай числото"
Калкулатор
Игра "Не докосвай стените"
Изчисляване на среден успех
Оцветяване на рисунка
Задачи за самостоятелна работа


Компютърни мрежи(материалите са подбрани от Интернет)
Компютърни мрежи, мрежови хардуер
OSI модел 1
OSI модел 2
Протоколи TCP/IP
IP адреси
Тест1УП Асемблиране на РС(материалите са подбрани от Интернет)


Web дизайн

www.w3schools.com
1. HTML5
2. HTML5
3. CSS
4. CSS
Пример с хоризонтално и вертикално Меню 1
Колориметрия
Цветове в web
Графика в web

CSS за изображения
Пример сайт
Подготовка за тестДКИ "Икономист - информатик", теорияMS Word

Форматиране на текст 1   -      текст       пример

Форматиране на текст 2   -      текст       пример

Уроци за работа с MS Word 2010


MS Excel

Уроци за работа с MS Excel 2007/2010

Формули 1
Формули 2
Обработка на данни
Упражнение Списъци
           Задание за работа със списъци


MS Access

Що е БД?
Таблици
Формуляри
Заявки
Отчети
Задание "Библиотека"
БД Библиотека - заявки и отчети
Задание 2

Възпитаници на ПГТМ "Христо Ботев"
награди и отличия