За вас, дванадесетокласници:
Рейтинговата система на висшите училища в Република България - възможност за кариерно ориентиране и избор на висше училище:


http://rsvu.mon.bg

Учебници по класове:


8а клас         8б клас         

9а клас         9б клас         9в клас


11а клас       11б клас        11в клас      

12а клас       12б клас        12в клас      
 

УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ


/Място за споделени учебни материали/Предприемачество 
Лидерство
Вземане на решение
Казус

CorelDraw (материалите са подбрани от Интернет)
Интерактивно цвете
Преплетени рингове
Текст и форми
Интерактивно бижу


PhotoShop (материалите са подбрани от Интернет)
Заоблени ъгли на изображение
Нарисувай роза
Ефекти върху текст
Рисуване 1
  
C++
Типове данни и основни оператори - теория
Tипове данни, основни оператори, класове - http://learn.dev.bg/

Visual Basic

Теория
Изчисляване на ДДС
Конвертор на мерни единици
Използване на оператор с условие If/Else
Задача Температурен конвертор
Използване  на MsgBox Задача "Име, парола, видимост"
Карта на съкровищата
Задача Биоритми
Генериране на произволно число
Многовариантен избор със Select/Case 1
Многовариантен избор със Select/Case 2
Проект Фотостудио
Проект "Изпитен резултат"
Игра "Ти печелиш"
Игра "Познай числото"
Калкулатор
Игра "Не докосвай стените"
Изчисляване на среден успех
Оцветяване на рисунка
Задачи за самостоятелна работа


Компютърни мрежи(материалите са подбрани от Интернет)

Компютърни мрежи, мрежови хардуер
Компютърни мрежи, pdf

OSI модел 1
OSI модел 2
Протоколи TCP/IP
IP адреси
Тест1
Заплахи за КМУП Асемблиране на РС(материалите са подбрани от Интернет)

Периферни устройства (материали от Интернет)

Запомнящи устройства (материали от Интернет)


Web дизайн

www.w3schools.com
1. HTML5
2. HTML5
3. CSS
4. CSS
Пример с хоризонтално и вертикално Меню 1
Колориметрия
Цветове в web
Графика в web

CSS за изображения
Пример сайт
Подготовка за тестДКИ "Икономист - информатик", теорияMS Word

Форматиране на текст 1   -      текст       пример

Форматиране на текст 2   -      текст       пример

Уроци за работа с MS Word 2010


MS Excel

Уроци за работа с MS Excel 2007/2010

Формули 1
Формули 2
Обработка на данни
Упражнение Списъци
           Задание за работа със списъци


MS Access

Що е БД?
Таблици
Формуляри
Заявки
Отчети
Задание "Библиотека"
БД Библиотека - заявки и отчети
Задание 2

Възпитаници на ПГТМ "Христо Ботев"
награди и отличия