УЧИТЕЛСКИ КОЛЕКТИВ

Иван Николов Директор

инж. Ваня Иванова Зам. директор Учебна дейност

инж. Нина Петкова
Зам. директор Учебно-производствената дейност
Цветелина Ветова Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
Анелия Клечкова Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
Галина Димитрова Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
Пролетка Стоянова Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
Наталия Христова Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
Бианка Борисова Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
Галина Янева Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
Галина Тодорова Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
Параскева Панталеева Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
Мая Върбанова Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
Иван Иванов
Младши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
Десислава Колчакова
Младши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
Мадлен Русинова Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
Ани Иванова Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
Петя Михайлова Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
Мими Михайлова Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
Евгения Банкова Старши учител, практическо обучение

Диана Къндева Старши учител, теоретично обучение

Таня Ценова Учител, теоретично обучение

Кирил Кирилов Учител, теоретично обучение

Константин Иванов Учител, теоретично обучение

инж. Антоанета Йотова Старши учител, теоретично обучение

инж. Димитър Иванов Старши учител, теоретично обучение

инж. Стефанка Вучева Старши учител, практическо обучение

инж. Нина Сотирова Учител, практическо обучение

Пенка Георгиева Педагогически съветник

Мото

"Училище с традиции и бъдеще"

Емблеми през годините

 
 
 

История на ПГТМ "Христо Ботев"

  Началото е положено през 1962г. От 1967 г. ПГТМ"Христо Ботев" се настанява в собствена сграда, а през 1972 г. се открива и общежитие, днес изцяло ремонтирано.
 През 2007г. училището получава лиценз от НАПОО за регистриране на Център за професионално обучение